Σε πλήρη εξέλιξη η εναρμόνιση των τουριστικών καταλυμάτων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα κατάταξης τουριστικών μονάδων σε «Αστέρια» για τα Ξενοδοχεία και «Κλειδιά» για τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, από την 1-1-2015 έχει τεθεί σε ισχύ. Η διαδικασία αποτελεί ευκαιρία για την επιβεβαίωση και επιβράβευση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας. Παράλληλα αναμένεται να λειτουργήσει και ως κίνητρο και εργαλείο βελτίωσης και περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών τους.

EUROCERT_Πιστοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων_Additional Material

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, έχει καταστεί εγγυήτρια της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς μέχρι σήμερα την εμπιστεύτηκε για τον έλεγχο κατάταξης, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών και υποδομών το 30% των έως τώρα ελέγχων, δίνοντας την πρώτη θέση στην αγορά. Άλλωστε είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η νέα νομοθεσία για την διαδικασία της πιστοποίησης της κατάταξης, προβλέπει  χρονικές δεσμεύσεις αρκετά απαιτητικές. Συγκεκριμένα για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (εκδοθέντα μετά την 1-1-2015), υπάρχει η υποχρέωση για πιστοποίηση της δηλωθείσας κατηγορίας εντός 80 ημερών από την έκδοση του σήματος. Αντίστοιχα, για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων με υφιστάμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, (εκδοθέν πριν την 1-1-2015), η διαδικασία πιστοποίησης της κατάταξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα εκπρόθεσμα τουριστικά καταλύματα.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα καταλύματα. Δεν παύουν όμως να είναι εξίσου απαιτητικές οι προδιαγραφές για κάθε κατηγορία καταλύματος, ειδικά για την κατηγορίες υψηλών προδιαγραφών. Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αλλά και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η έγκαιρη προετοιμασία του καταλύματος και η  άμεση συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας των καταλυμάτων, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Η EUROCERT διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο περιφερειακών γραφείων με άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους πιστοποιημένους επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα ενώ αναλαμβάνει την υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης (Υπηρεσίες μίας στάσης), μειώνοντας το συνολικό κόστος.