Σύσκεψη τουριστικών συνδέσμων ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA με ΚΟΤ

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ με τους προέδρους των τουριστικών συνδέσμων ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA με κύριο θέμα την πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς.

Μετά από αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

Η φετινή τουριστική χρονιά σίγουρα μόνο εύκολη δεν θα είναι. Παρόλο που οι πρώτοι τέσσερις ημερολογιακοί μήνες είχαν θετικό πρόσημο, εντούτοις στην πορεία, και συγκεκριμένα τον Μάιο, τα δεδομένα άλλαξαν.

Σήμερα η ρωσική αγορά παρουσιάζει μια πτώση στις κρατήσεις για την Κύπρο και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες με κύρια αιτία την μείωση της αξίας του ρουβλιού έναντι του ευρώ. Πιστεύεται ότι η όποια μείωση της ρωσικής αγοράς, με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων θα καλυφθεί από άλλες χώρες προέλευσης του τουρισμού μας.

Περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι αυτές οι συσκέψεις θα γίνονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, αφενός για ανασκόπηση της πορείας της φετινής τουριστικής χρονιάς και την λήψη των όποιων διορθωτικών κινήσεων, και αφετέρου την έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση όλων για την πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς.