Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων στην Ελλάδα τουριστών

Η εκτίμηση για ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα των οικονομιών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα για την περίοδο 2022-2023 -εκτός αν υπάρξει ανατροπή λόγω ιδιαίτερα δυσμενούς εξέλιξης της πανδημίας- αποτελεί μια ευνοϊκή συνθήκη για την πορεία των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού.

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στην οποία καταγράφονται οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα.

Κομβική σημασία θα έχει η εξέλιξη του πληθωρισμού στις μεγάλες προηγμένες οικονομίες που μετά τον Απρίλιο του 2021 έχει καταστεί κύριο θέμα οικονομικής πολιτικής παγκοσμίως Ειδικότερα, η ενίσχυση του πληθωρισμού που προκύπτει από προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, λόγω αύξησης της ζήτησης, αναμένεται να οδηγήσει τις Κεντρικές Τράπεζες σε αύξηση των επιτοκίων για την αντιμετώπισή του. Εξαιτίας των πιο έντονων πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι η Fed (Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ) θα αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα από ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, αναμένεται το δολάριο να ενισχυθεί έναντι του ευρώ, καθιστώντας πιο ελκυστικά τα ταξίδια και τις διακοπές στην Ευρώπη.

Ως προς τις εξελίξεις και τις προοπτικές στις οικονομίες ορισμένων κύριων αγορών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, αναφέρονται συνοπτικά τα εξής:

Ζώνη του Ευρώ

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ περίπου  7,7 δισ. ευρώ το 2019 (44% του συνόλου). Οι εισπράξεις από τη Ζώνη του Ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 68% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

To 2022, η ανάπτυξη της οικονομίας της Ζώνης του Ευρώ θα συνεχιστεί με αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,8% (ΔΝΤ: 4,3%), κατά κύριο λόγο με την αύξηση της Εγχώριας Τελικής Δαπάνης κατά 3,8%, με αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 8,7% με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με νέα αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,2%, με βάση το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα από το 2020 και το 2021.

Γερμανία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γερμανία περίπου 3 δισ. ευρώ το 2019 (16,7% του συνόλου). Οι εισπράξεις από τη Γερμανία τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 73% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 3,9% το 2022 (ΔΝΤ: 4,6%) που θα βασιστεί κατά κύριο λόγο σε αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 7,2% με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και με αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9%.

Γαλλία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γαλλία περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2019 (6,2% του συνόλου). Οι εισπράξεις από τη Γαλλία τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 90% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της Γαλλίας κατά 4,3% το 2022 (ΔΝΤ: 3,9%, ΕΕ-Νοέμβριος 2021: 3,8%), λόγω, κυρίως, αύξησης των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 7,5% (με σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), και με αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,6%.

Ιταλία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ιταλία περίπου 1 δισ. ευρώ το 2019 (5,7% του συνόλου). Οι εισπράξεις από την Ιταλία τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 51% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας κατά 4,1% το 2022 (ΔΝΤ: 4,2%, ΕΕ-Νοέμβριος 2021: 4,3%), κυρίως λόγω αύξησης των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 7,5% (με σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ευνοεί ιδιαίτερα την Ιταλία), και με αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,1%.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 2,6 δισ. ευρώ το 2019 (14,5% του συνόλου). Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 51% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

Για το 2022 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 3,4% (ΔΝΤ: 5%, ΕΕ-Νοέμβριος 2021: 4,8%), με αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου κατά 5,4% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,2%.

ΗΠΑ

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις ΗΠΑ περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2019 (6,7% του συνόλου). Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο 47% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019.

Για το 2022 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 3,7% (ΔΝΤ: 5,2%).