Το μικτό λειτουργικό κέρδος για τα ξενοδοχεία των Η.Π.Α. έφτασε το 50% του συγκρίσιμου ποσού του 2019, σύμφωνα με τη μηνιαία κυκλοφορία δεδομένων P&L της STR του Μαρτίου 2021.

Τα GOPPAR, TRevPAR και EBITDA ανά διαθέσιμο δωμάτιο ήταν υψηλότερα από οποιονδήποτε μήνα από τον Φεβρουάριο του 2020.

  • GOPPAR: US$26.79
  • TRevPAR: US$86.61
  • EBITDA PAR: US$12.77
  • LPAR: US$27.66