Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση και το θεματικό εργαστήρι (workshop) για την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου ConsumelessMed στις τουριστικές επιχειρήσεις, που πραγματοποίησε ο  Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας το απόγευμα της 15ης Ιανουαρίου 2020.

Από αριστερά: η συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη κα Ζωή Γκρουμούτη, η επιστημονική συνεργάτης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κα Φωτεινή Γκοτζιά και ο δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αειφορία στον τουρισμό και την  υιοθέτηση και εφαρμογή του μοντέλου consume-less ως μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας τόσο ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων και την εύρυθμη λειτουργία της ανακύκλωσης όσο και ως προς την καλύτερη διαχείριση πολύτιμων πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια. Τομείς για τους οποίους απαιτείται, όπως τόνισε, συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του ConsumelessMed από την επιστημονική συνεργάτη της Εύξεινης Πόλης Ζωή Γκρουμούτη, η οποία επεσήμανε πως το έργο λειτουργεί ως υπόδειγμα για νησιά, όπως η Αίγινα και παρουσίασε τις απλές προϋποθέσεις – κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τουριστικές επιχειρήσεις για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με σκοπό την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στη συνέχεια η επιστημονική συνεργάτης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά μίλησε για την πιλοτική εφαρμογή του έργου στη Νάξο και μετέφερε την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκομίσει από αυτήν, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός μοντέλου που δεν έχει κανένα κόστος, παρά μόνο οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις παντός είδους.

Η Άννα Ζαρκάδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τέλος, η ενημερωτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το θεματικό εργαστήρι (workshop) Cοnsumeless2 Make More: Πώς η προστασία του περιβάλλοντος μετατρέπεται σε κέρδη, όπου η Άννα Ζαρκάδα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  παρουσίασε με ενάργεια πώς οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην κερδοφορία μέσα από την αειφορία ως μόνη λύση για μακροπρόθεσμα οφέλη και πώς διαχειρίζονται προβλήματα που ανακύπτουν με τους πελάτες τους μέσα από την τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα, την συνεχή και ειλικρινή επικοινωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα ερωτήματα που έθεσαν εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, επιχειρηματίες και πολίτες στην κ. Ζαρκάδα και οι προτεινόμενες λύσεις από πλευράς της για τον χειρισμό προβλημάτων που δείχνουν ή είναι αδιέξοδα.

Η χρησιμότητα του εργαστηρίου παρακίνησε τους εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους επαγγελματίες του τουρισμού, ενώ εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στον Δήμο Αιγίνης για την εφαρμογή του έργου ConsumelessMed στο νησί.