Επιδότηση έως 50% του κόστους επένδυσης για την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, σε κάθε γωνία της χώρας, παρέχει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Κατά την προδημοσίευσή του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα, θα προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διεκδικώντας χρηματοδότηση.

Όπως επισήμανε αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Ελεύθερο Τύπο το πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει» αν όχι τον Δεκέμβριο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2018.

Στο πλαίσιο της δράσης που φέρει τον τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», θα ενισχυθούν νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Τι θα χρηματοδοτηθεί

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με το νόμο 4276/2014):

Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως 50 κλίνες.

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των κατοικιών θα είναι τρεις.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

2. Τουριστικά γραφεία:

Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 393/1976 (Α’ 199):

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.

Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του νόμου 711/1977.

Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, υπαίθρου τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού.


Η αίτηση χρηματοδότησης κατατίθεται από τους υποψήφιουθς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου εντύπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος