eurobank1-thumb-largeΗ Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στο 1ο Συνέδριο Ελληνικού Τουρισμού Eurobank

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω το πρώτο Συνέδριο Τουρισμού που διοργανώνει η Eurobank σε συνεργασία με το στρατηγικό της εταίρο στον τουριστικό κλάδο, τον ΣΕΤΕ.

Θέλω από το βήμα αυτό, να ευχαριστήσω προσωπικά τόσο τον σημερινό Πρόεδρο κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, όσο και τον προκάτοχό του κύριο Νίκο Αγγελόπουλο, για τον καθοριστικό ρόλου που έχουν διαδραματίσει και τη σημαντική συμβολή τους στη διαμόρφωση της στενής και άριστης σχέσης ανάμεσα στους δύο οργανισμούς, σχέση αμοιβαιότητας, κοινού προσανατολισμού και δέσμευσης για τη στήριξη του τουρισμού και της οικονομίας.

Η Eurobank, όπως ανέφερε και στην ομιλία του νωρίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, από την έναρξη της διεθνούς κρίσης το 2008, ανέδειξε την ανάγκη ν’ αλλάξει η χώρα το αδιέξοδο καταναλωτικό και εσωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο που ακολούθησε για χρόνια.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης πρότεινε να προσανατολιστεί η χώρα στρατηγικά, με βάση ένα εθνικό σχέδιο στην παραγωγική της ανασυγκρότηση, με βασικούς πυλώνες τις ιδιωτικές επενδύσεις, την οικονομική εξωστρέφεια, τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, και την ανοικτή ανταγωνιστική οικονομία, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Προτείναμε την ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης, μεταφέροντας παραγωγικούς πόρους από το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, από τους μη εμπορεύσιμους κλάδους, στους διεθνώς εμπορεύσιμους, από την κατανάλωση στις επενδύσεις, τις υποδομές και τις εξαγωγές, από τις εγχώριες υπηρεσίες και το εμπόριο στη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή και τις καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες,από τις δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρότασή μας παραμένει και σήμερα επίκαιρη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζά μας,

 • επέλεξε έγκαιρα και όχι ευκαιριακά το ρόλο του διαχρονικού, στρατηγικού, οικονομικού εταίρου του ελληνικού τουρισμού,
 • διαμόρφωσε δε μια στενή σχέση συνεργασίας με τον ΣΕΤΕ και
 • στήριξε ολόπλευρα τις τουριστικές επιχειρήσεις με συνέπεια και κατανόηση,
 • παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Η αξιόλογη και ενδιαφέρουσα μελέτη που προετοίμασε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Eurobank και παρουσίασε νωρίτερα ο κ. Πλάτωνας Μονοκρούσος,επιβεβαιώνει την καθοριστική συνεισφορά  του τουρισμού στην παραγωγική προοπτική της χώρας.

Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος ευνοήθηκε τα τελευταία χρόνια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της χώρας, αντιμετώπισε,όμως, και σοβαρά προβλήματα από τις αβεβαιότητες, τους κινδύνους και την πτώση του εγχώριου τζίρου που δημιούργησε η ελληνική κρίση.

Κατά μέσο όρο,όμως, εκτιμώ ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ο τουριστικός κλάδος στήριξε την οικονομία και την Ελλάδα σε δύσκολες εποχές, όπως αποτυπώνεται :

 • από την αύξηση κατά € 9 εκ περίπου των ταξιδιωτών μη κατοίκων Ελλάδος την τελευταία εξαετία,
 • την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά € 3.5δ ις περίπου την ίδια περίοδο, και
 • τη σαφή βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των τουριστικών επιχειρήσεων.

Κυρίες & Κύριοι,

Η χώρα, η οικονομία, η ανάπτυξη, η προοπτική απαιτούν συλλογική προσπάθεια.

Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ο τουρισμός είναι εθνικό κεφάλαιο, ελπίδα για την έξοδο από την κρίση, μακροχρόνια επένδυση του οικονομικού μας μέλλοντος.

Έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας.

 • Να αναδείξουμε ένα δυνατό branding της χώρας,
 • να βελτιώσουμε σημαντικά τις υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα, μαρίνες, νοσοκομεία, επικοινωνίες και internet, ψηφιακή τεχνολογία,
 • να αναδείξουμε τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία της χώρας,
 • να διαμορφώσουμε σημαντικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο,
 • να αναβαθμίσουμε το προσφερόμενο προϊόν και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών,
 • να επιταχύνουμε με σχέδιο την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής με αιχμή το Ελληνικό και την Ανάβυσσο,
 • να λύσουμε τα θέματα έντονης εποχικότητας και ν’ αναπτύξουμε δυναμικά το θεματικό τουρισμό (π.χ. ιατρικό, συνεδριακό, θρησκευτικό), την κρουαζιέρα και τον τουρισμό πόλεων,
 • να αναπτύξουμε την τουριστική κατοικία για μη κατοίκους, σε συνδυασμό μ’ ένα ευνοϊκό πλαίσιο για απόκτηση φορολογικής και μόνιμης κατοικίας από τους τελευταίους στην Ελλάδα.

Αλλά υπάρχουν και προβλήματα.

Η χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου, παρά τη βελτίωση, είναι επιβαρυμένη και επιπλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τουριστικό κλάδο είναι υψηλότερα του μέσου όρου της αγοράς.

Χρειάζονται και εκ μέρους μας πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον κλάδο και τους επιχειρηματίες, ώστε,να επιταχυνθεί η εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων, να δημιουργηθεί ισχυρή προοπτική και να διαμορφωθούν οι όροι ανταγωνισμού στον κλάδο.

Είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της υψηλής ανεργίας στη χώρα και της δοκιμασίας που υφίσταται η μεσαία ελληνική επιχείρηση, ο τουριστικός κλάδος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με ανταγωνιστικούς όρους, να στηρίξει την απασχόληση και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, προβάλλοντας και προωθώντας το ελληνικό προϊόν στην πελατεία τους.

Κυρίες & Κύριοι,

Η επιτυχής αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος αίρει ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για την προοπτική της χώρας και της οικονομίας.  Υπό προϋποθέσεις, η παραπάνω συμφωνία, παρά το δυσβάστακτο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, αποτελεί ουσιαστικό gamechanger, turningpoint για την ελληνική οικονομία και το μέλλον της κυρίως διότι, περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους,βελτιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών,απομακρύνει το κίνδυνο Grexit και εισάγει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των αγορών και το θεσμικό εκσυγχρονισμό.

Απαιτούνται, όμως, περαιτέρω σημαντικές πρωτοβουλίες, για την επιστροφή στην ομαλότητα,την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας, το άνοιγμα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, και τη μείωση της ανεργίας.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν :

 1. Η πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων τις επόμενους μήνες,
 2. Η ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών διαμόρφωσηςφιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την οικονομική δραστηριότητα και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων,
 3. η υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, κυρίως στους τομείς της φοροδιαφυγής, της δικαιοσύνης, της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, των ιδιωτικοποιήσεωνκαι του εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα.
 4. η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών και η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό προσανατολισμό,
 5. η πλήρης άρση των capitalcontrols,
 6. η διαμόρφωση πειστικού πλαισίου αναδιάρθρωσης του Δημοσίου χρέους,
 7. η σημαντική μείωση των NPEs που απορροφούν σημαντική τραπεζική ρευστότητα και πολύτιμους πόρους και νοθεύουν σ’ ορισμένες περιπτώσεις τον ανταγωνισμό.

Μετά από επτά χρόνια κρίσης, έξι χρόνια σε καθεστώς μνημονίου, και μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού κόστους, εκτιμώ ότι, η Ελλάδα έχει το κόστος πίσω της και τις ευκαιρίες μπροστά της.

Θα τις αξιοποιήσει ;

Αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο και η πρόκληση για το αύριο. Χρειάζεται να πνεύσει ένας ούριος άνεμος οικονομικής ελευθερίας, μεταρρυθμίσεων και επιχειρηματικότητας, που θ’ απελευθερώνει τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα αξιοποιήσει το άριστο ανθρώπινο δυναμικό της, που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και προστασία, τις ιδιωτικοποιήσεις με τις παραγωγικές επενδύσεις, και την απασχόληση,τη θεσμική και δημοσιονομική σταθερότητα, με τον εκσυγχρονισμό,το μικρότερο κράτος με την κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα,τις ιδιωτικές επενδύσεις με την εξωστρέφεια και την καινοτομία, και τις ευκαιρίες για απασχόληση και δημιουργικότητα με μέρισμα επιτυχίας σ’ όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.