Σεμινάρια για Ξενοδοχοϋπαλλήλους σε 5 διαφορετικές ειδικότητες στην Αθήνα

Καλοκαίρι & Φθινόπωρο 2019

1. Hotel Management – Πλήρης Γνώση λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι έμπειρα στελέχη με μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε 5στερα Ξενοδοχεία (City Hotels & Resorts) και μεταφέρουν στον εκπαιδευόμενο τις πραγματικές συνθήκες, απαιτήσεις και λειτουργία μιας Σύγχρονης Ξενοδοχειακής Μονάδας.

ΑΘΗΝΑ, διάρκεια: 50 ώρες
28/08/2019
04/09/2019
18/09/2019

2. Οροφοκομία – Housekeeping

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Όλους τους εργαζόμενους και στελέχη του Ξενοδοχειακού κλάδου και σε όσους επιθυμούν να έχουν γρήγορη εξέλιξη στα ανώτερα κλιμάκια ιεραρχίας.

ΑΘΗΝΑ, διάρκεια: 30 ώρες
23/08/2019
11/09/2019
09/10/2019

3. Travel & Tourism

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμπληρώσει με τη συστηματοποίηση την μάθηση και την κατάρτιση στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στην οργάνωση και λειτουργία των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Αεροπορικών εταιρειών και να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για άμεση εργασία στους αντίστοιχους εργασιακούς χώρους.

ΑΘΗΝΑ, διάρκεια: 50 ώρες
23/08/2019
11/09/2019
09/10/2019

4. Reception – Υποδοχή

ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Tα σεμινάρια Reception – Υποδοχής της Hellas Network ανήκουν στα εξειδικευμένα σεμινάρια του Hotel Management και παρέχονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματιών. Οι Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές διεξάγονται μέσω του πιο σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην διδασκαλία.  To σεμινάριο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη αποτελείται από το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου στο οποίο αναπτύσσονται και αναλύονται ορολογίες και έννοιες, γνώσεις και δεξιότητες. Η δεύτερη αποτελείται από την πρακτική εξάσκηση στους Η/Υ όπου οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη ό,τι έχουν μάθει στη θεωρία.

ΑΘΗΝΑ, διάρκεια: 50 ώρες
28/08/2019
04/09/2019
18/09/2019
.

5. Επισιτιστικό Τμήμα (F&B)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν ορισμένες βασικές δεξιότητες στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να εργάζονται σε ομάδες και να κατανοούν τις αρχές της εφαρμοσμένης διοίκησης. Στόχος του προγράμματος δεν είναι να διδάξει συνταγές και ουσιαστική πρακτική στη μαζική παραγωγή φαγητών (αν και αυτά εμπεριέχονται ως απαραίτητα συστατικά στην ολοκληρωμένη μάθηση), αλλά τον καθορισμό των προτύπων, των αρχών και των τεχνικών που απαιτούνται για αποτελεσματική διοίκηση στα τμήματα μαζικής παραγωγής. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων για όλα τα στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε διευθυντές τμημάτων, ή υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τους σπουδαστές των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται γενικότερα με τα θέματα του Food & Beverage Management στις επισιτιστικές επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία.

ΑΘΗΝΑ, διάρκεια: 30 ώρες
28/08/2019
04/09/2019
18/09/2019
.

Πληροφορίες: https://www.semifind.gr/seminaria/foreis/Foreis-Ekpaideysis/186/HELLAS-NETWORK