ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού»
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει 11 επιδοτούμενα προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού στην
περιφέρεια Αττικής για 212 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει:

  • στην ενίσχυση της απασχόλησης
  • στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ικανότητας
  • στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων

στη δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Ι) Δια ζώσης επαγγελματική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό
επίδομα 400 €, στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική
2. Οροφοκομία
3. Υπάλληλος Υποδοχής
4. Εστιατορική τέχνη
5. Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)
6. Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό)
7. Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών

ΙΙ) Δωρεάν Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες, να πιστοποιήσουν την τεχνική τους επάρκεια στο επάγγελμα/
ειδικότητα.

ΙΙΙ) Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από
εξειδικευμένους συμβούλους.

Διάρκεια: οι δράσεις θα διαρκέσουν έως το Μάιο του 2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο  www.inegsee.gr/prosklisi-oftour
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/
Πληροφορίες για το έργο στο  www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos/
Παράρτημα Περιφέρειας Αττικής: Εμμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα,
Τσουκαλά Μαρία, τηλ. 210- 3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr