Η πανδημία έχει μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό την ταξιδιωτική συμπεριφορά και ιδιαίτερα ως προς τα διεθνή ταξίδια. Η διαρκής παρακολούθηση των αλλαγών καθίσταται  αναγκαία περισσότερο από ποτέ, καθώς  επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στο δυναμικό περιβάλλον του τουρισμού.
Ειδικότερα, η παρακολούθηση της διαδικτυακής φήμης ενός προορισμού, αν και δεν προβλέπει την ταξιδιωτική συμπεριφορά, έχει κομβική σημασία αφού προορισμοί με θετική εικόνα προκρίνονται στις δυνητικές επιλογές των ταξιδιωτών.
Γι’ αυτό και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας του ΙΝΣΕΤΕ με τον Δήμο Αθηναίων ανατέθηκε στην εταιρεία  TCI Research, η συλλογή big data για την Ελλάδα, την Αθήνα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), καθώς και η συλλογή δεδομένων που αφορούν την προσφορά του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά  αφορούν:

 • Σε δεδομένα με τα οποία παρακολουθείται συστηματικά, τεκμηριωμένα και πολύπλευρα η εξέλιξη της εικόνας της Ελλάδας και του τουριστικού προορισμού  ‘Αθήνα’  τα οποία συλλέγονται μέσω τεχνικών social listening στο internet από ένα πλήθος πηγών όπως πχ Social Media, Blogs, Forums, Online news κ.ά.
 • Σε στοιχεία αξιολογήσεων από 25+ Travel Review Websites και OTA platforms (πχ Booking, Google, C trip) που έχουν υποβάλει επισκέπτες για  την τουριστική εμπειρία  ως προς τα διάφορα επιμέρους ‘συστατικά’ (πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα κλπ) της. Στη μελέτη παρουσιάζονται αξιολογήσεις της εμπειρίας στην Ελλάδα συνολικά, στην Αθήνα, σε προορισμούς S&B συνολικά και όλους τους υπόλοιπους προορισμούς συνολικά. Επίσης, εξετάζονται οι αξιολογήσεις ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών  από 6 κύριες αγορές της Ελλάδας (ΗΠΑ, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία) .

Στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται 2 εκθέσεις με τα αποτελέσματα της έρευνας για α) το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και β) τον Ιανουάριο του 2022.  Είναι κατανοητό ότι οι εκθέσεις αυτές καταγράφουν στοιχεία πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει μια σειρά μηνιαίων αντίστοιχων εκθέσεων μέχρι και τον Ιούλιο του 2022.

Σύμφωνα με την ανάλυση για το τελευταίο τρίμηνο του 2021, τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

 1. Η συνολική φήμη της Ελλάδας και εκείνη της Αθήνας δέχθηκαν πίεση, αφενός λόγω αύξησης των συζητήσεων αναφορικά με την πανδημία COVID-19 και, αφετέρου, παραγόντων εκτός τουρισμού (πολιτικοί, κοινωνικοί) με επιζήμιες επιπτώσεις για την εικόνα της χώρας.
 2. Παρά την αρνητική τάση, η μέση βαθμολογία Φήμης της Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα παρέμεινε σε επίπεδα συγκρίσιμα με του ανταγωνισμού χάρη στο σταθερό θετικό κοινωνικό πλαίσιο είτε αυτό αφορά σε ευρεία είτε  σε εξειδικευμένα θέματα. Η βιωσιμότητα έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικός μοχλός φήμης για τον προορισμό, ενώ η Αθήνα μπορεί να βασιστεί σε πολύ θετική ροή κοινωνικού περιεχομένου που σχετίζεται με τον Πολιτισμό.
 3. Μεταξύ των  χωρών που εξετάζονται, η Ιταλία χαίρει της πιο θετικής φήμης συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο, ενισχύοντας τη διαφορά της.
 4. Αν και η συνολική εικόνα της χώρας ήταν εκτεθειμένη σε κάποια αρνητικά δεδομένα, οι αξιολογήσεις που βασίζονται στην εμπειρία των τουριστών δείχνουν αντίθετα μια πολύ θετική ανάκαμψη κατά την ίδια περίοδο, διατηρώντας ένα εξαιρετικό επίπεδο φήμης.
 5. Οι τάσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα και η Αθήνα προσφέρουν ικανοποιητικές τουριστικές εμπειρίες στους off – season επισκέπτες, καταγράφοντας εξαιρετικές βαθμολογίες σε διάφορες διαστάσεις της εμπειρίας (πολιτισμός, δραστηριότητες προσανατολισμένες στη θάλασσα) που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
 6. Το τελευταίο τρίμηνο του 2021 οι επισκέπτες μπόρεσαν επομένως να ζήσουν μια εξαιρετική και πλούσια τουριστική εμπειρία (Greek Full Experience) στους ελληνικούς προορισμούς, σε ένα πιο «ασφαλές» και απαλλαγμένο από την πίεση της σεζόν πλαίσιο. Το στοιχείο αυτό αποτυπώθηκε σε αύξηση της βαθμολογίας –σε σχέση με το προηγούμενο  τρίμηνο- σχεδόν για το σύνολο των δεικτών που αξιολογούνται.  Επίσης, η αρκετά υψηλή βαθμολογία για την αίσθηση υγειονομικής ασφάλειας επιβεβαιώνει τις προσπάθειες του τομέα για την φροντίδα των επισκεπτών, αξιοποιώντας και μαθαίνοντας από την καλοκαιρινή εμπειρία.
 7. H  Ελλάδα τόσο συνολικά όσο και οι επιμέρους «προορισμοί» (Αθήνα, Προορισμοί Ήλιου και Θάλασσας-S&B, Λοιποί προορισμοί) έχουν βαθμολογία πάνω από τον ευρωπαϊκό Μέσο Όρο.
 8. Οι πιο ευχαριστημένοι επισκέπτες προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ οι λιγότερο από Γαλλία και Ιταλία.
 9. Η βαθμολογία της Ελλάδας από τις αγορές των ΗΠΑ και της Βρετανίας είναι καλύτερη από τον Μέσο Όρο της βαθμολογίας του προορισμού «Ευρώπη» συνολικά,  ενώ υστερεί από τις αγορές της Ολλανδίας, της  Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.
 10. Με εξαίρεση την Ολλανδία που έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην Αθήνα, όλες οι αγορές έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην «άλλη Ελλάδα» (Λοιποί Προορισμοί).

Σύμφωνα με την ανάλυση για τον Ιανουάριο του 2022, τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

 1. Ο όγκος των συνομιλιών στα διαδικτυακά μέσα για την Ελλάδα μειώθηκε, ενώ οι δημοσιεύσεις για την Αθήνα αυξήθηκαν ελαφρά τον Ιανουάριο. Οι συζητήσεις που σχετίζονται με την πανδημία, οι οποίες αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο, υποχώρησαν τον Ιανουάριο.
 2.  Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας έχει ανακάμψει από την πτώση του Δεκεμβρίου.
 3. Τον Ιανουάριο, οι συζητήσεις σχετικά με τον παγετό, το χιόνι και τις καταιγίδες στην Ελλάδα μπορεί να έχουν επηρεάσει την εικόνα της Ελλάδας ως «έναν ζεστό ταξιδιωτικό προορισμό», με απήχηση στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή. Αντίθετα, το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε και πάλι από την υψηλή θέση των ελληνικών προορισμών σε διάφορες κατατάξεις (όπως πχ του TripAdvisor που κατατάσσει την Κρήτη ως τον πέμπτο δημοφιλέστερο ταξιδιωτικό προορισμό για το 2022).
 4. Όσον αφορά τη φήμη που βασίζεται στην εμπειρία, η Ελλάδα ξεπερνά και πάλι σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο +0,5 μονάδες με μέση βαθμολογία 9,2, παγιώνοντας τις θετικές της τάσεις.
 5. Η αίσθηση των επισκεπτών για την μεταβλητή  υγιεινή και ασφάλεια  τον Ιανουάριο παραμένει θετική για την Ελλάδα (5,7/10). Ωστόσο, η βαθμολογία της Αθήνας (4,6/10) ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,3/10 τον Ιανουάριο.