Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 21,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 21,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -0,2%/-47 χιλ. αφίξεις. (Πίνακας 1).


Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ. σε σχέση με το 2019, τον Φεβρουάριο 223 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά – 37,8%/-136 χιλ. και τον Μάρτιο 340 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,4%/-155 χιλ. αφίξεις.

Το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε με επιβράδυνση της μείωσης καθώς τον Απρίλιο σημειώθηκε μείωση -10,1%/-125 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και τον Μάιο, όπου καταγράφηκαν 2,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και η μείωση ανήλθε σε -8,1%/-191 χιλιάδες. Τον Ιούνιο, καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2022 αύξηση κατά +1,3%/+42 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 3,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με αύξηση, καθώς τον Ιούλιο σημειώθηκε αύξηση +8,7%/+337 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 4,2. εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 4,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με την αύξηση να ανέρχεται σε +4,2% ή +160 χιλ. αφίξεις. Τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός της αύξησης επιβραδύνθηκε σε +3,2%/ +98 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 3,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Το τέταρτο τρίμηνο ξεκίνησε με την υψηλότερη αύξηση που καταγράφηκε το 2022 (+204 χιλ./+12,2%), καθώς τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Νοέμβριο ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε σε -12,6%/-67 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 464 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, τον Δεκέμβριο ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε μόλις σε -3,6%/-16 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 436 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 η πλειοψηφία των αεροδρομίων κατέγραψε αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντίθετα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 5,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -860 χιλ./-13,4%. Παρόμοια εικόνα και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκαν 2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -366 χιλ./-15,6%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκαν 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +104 χιλ./+3,1% και στο αεροδρόμιο των Χανίων σημειώθηκε αύξηση κατά +156 χιλ./+13,6% ενώ καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +205 χιλ./+8,8%. Στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε αύξηση κατά +61 χιλ./+5,2% ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν μόλις 88 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -11 χιλ./-11,1%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε αύξηση κατά +234 χιλ./+16,0% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,7 εκατ. Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 903 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +46 χιλ./+5,4%. Στα αεροδρόμια του Άκτιου και της Κεφαλονιάς καταγράφηκαν 372 χιλ. και 353 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +71 χιλ./+23,7% και +23 χιλ. /+6,8% αντίστοιχα. Στα αεροδρόμια της Σαντορίνης και της Μυκόνου καταγράφηκαν 745 χιλ. και 576 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +225 χιλ./+43,4% και +102 χιλ./+21,6% αντίστοιχα.

Αντίθετα, στο αεροδρόμιο του Άραξου καταγράφηκαν μόλις 49 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας μείωση -35 χιλ./-41,4% ενώ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας καταγράφηκαν 160 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +7 χιλ./+4,4%. Στην Σάμο καταγράφηκε μείωση -13 χιλ./-9,2% και στην Καβάλα -22 χιλ./-18,1% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 125 χιλ. και 101 χιλ. αντίστοιχα. Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καταγράφηκαν 221 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε αύξηση +39 χιλ./+21,2%.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης καταγράφηκαν οι λιγότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις για το 2022 (μόλις 47 χιλ.) ενώ σημειώθηκε μείωση κατά -20,5%/-12 χιλ. αφίξεις.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθαν σε 15,9 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +813 χιλ./ +5,4% καθώς αύξηση καταγράφηκε στην πλειοψηφία των γεωγραφικών ενοτήτων. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα Ιόνια Νησιά κατά +374 χιλ./+12,7% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,3 εκατ. Ακολούθησαν οι Κυκλάδες όπου οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. και σημειώθηκε αύξηση κατά +328 χιλ./+33,0%. Στην γεωγραφική ενότητα της Κρήτης καταγράφηκε αύξηση κατά +259 χιλ./+5,8% ενώ σημειωθήκαν 4,7 εκατ. αεροπορικές αφίξεις. Στα Δωδεκάνησα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,9 εκατ. και σημειώθηκε αύξηση κατά +255 χιλ./+7,0%.

Αντίθετα, η μόνη γεωγραφική ενότητα που κατέγραψε μείωση ήταν η Πελοπόννησος κατά -28 χιλ./-11,9% επιβάτες με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 210 χιλ. για το 2022 (Πίνακας 2).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην πρώτη πεντάδα των αεροδρομίων αντιστοιχούν στο 70,7% των συνολικών (Γράφημα 2). Ειδικότερα, η Αθήνα δέχτηκε το 25,9% των εισερχόμενων διεθνών αεροπορικών αφίξεων το 2022. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηράκλειο με 15,9%, στην τρίτη η Ρόδος με 11,9% και στην τέταρτη η Θεσσαλονίκη με 9,2%. Ακολούθησε χαμηλότερα η Κέρκυρα με 7,9%.

Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Χανιά με 6,0%, στην έβδομη θέση η Κως με 5,8% και στην όγδοη θέση η Ζάκυνθος με 4,2%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Σαντορίνη με 3,5% και με την Μύκονο με 2,7%. Οι αφίξεις στην πρώτη δεκάδα των αεροδρομίων αντιστοιχούν στο 92,9% των συνολικών διεθνών αεροπορικών αφίξεων το 2022. Τέλος, για το Άκτιο το μερίδιο αγοράς ανέρχεται σε 1,7%, για την Κεφαλονιά σε 1,6% και για την Σκιάθο σε 1,0%.

Πηγή: INSETE Intelligence