Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, καταγράφηκαν 13,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +14,8%/+1,4 εκατ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 387 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +117%/+208 χιλ. διεθνείς αφίξεις. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 386 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας άνοδο κατά +73,4%/+164 χιλιάδες. Τον Μάρτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 577 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά +69,5%/+236 χιλ. διεθνείς αφίξεις.

Παρόμοια εικόνα και το Β’ τρίμηνο καθώς ξεκίνησε με αύξηση. Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 1,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +263  χιλ./+23,7%. Τον Μάιο ο ρυθμός της αύξησης επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +13,5%/+303 χιλ. ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο σημειωθήκαν 3,6 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +350 χιλ./+10,7%.

Τέλος, τον Ιούλιο ο ρυθμός της αύξηση επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +4,6%/+192 χιλ. ενώ σημειωθήκαν 4,4 εκατ. αφίξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 4,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,1 εκατ./+38,5%.

Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +254 χιλ./+23,3%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +103 χιλ./+5,7% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,9 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 790 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +61 χιλ./+8,3%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +26 χιλ./+1,8%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 690 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +38 χιλ./+5,8% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου σημειώθηκαν 45 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας οριακή μείωση -1 χιλ./-1,3%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 296 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -22 χιλ./-7,0% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 410 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –35 χιλ./-7,8%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 999 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +74 χιλ./+8,0% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 543 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +49 χιλ./+9,9%. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 219 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +13 χιλ./+6,2% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +6 χιλ./+3,2% καθώς καταγράφηκαν 204 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αύξηση κατά +18 χιλ./+14,9% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 143 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε +6 χιλ./+8,5% και +14 χιλ./+23,9% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 73 χιλ. και 71 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση -13 χιλ./-14,9% ενώ καταγράφηκαν 74 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 35 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +10 χιλ./+39,1%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 31 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +6 χιλ./+23,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 706 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -57 χιλ./- 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 109 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-2,7%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +163 χιλ./+6,4%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +63 χιλ./+3,0%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +142 χιλ./+7,8% ενώ καταγράφηκαν 2,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

 

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο