ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το Δ΄ τρίμηνο 2017.

Η εξέλιξη των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών το Δ΄ τρίμηνο 2017 σε
σύγκριση με τους αντίστοιχους Δείκτες του Δ΄ τριμήνου 2016, έχει ως εξής:

Ο τουρισμός και η εστίαση είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση (+17,9) του δείκτη αμοιβών μετά την Ε-Παροχή Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Απόβλητων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης, ενώ παρουσίασαν μείωση (-12,7) οι δείκτες ωρών εργασίας και απασχόλησης (-5) στον τουριστικό κλάδο.