Αύξηση των διεθνών
αεροπορικών αφίξεων
τον Δεκέμβριο και μείωση
των οδικών.

Δείκτες αφίξεων και εσόδων

Μικτή η εικόνα για τον Δεκέμβριο αλλά θετική από την αρχή του έτους:

– στα κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε τον Νοέμβριο αύξηση των διεθνών αφίξεων +5,3% (+8,6% από την αρχή του έτους) στα περιφερειακά αεροδρόμια υπήρξε μείωση -1,9%, ενώ στην Αθήνα αύξηση +9,0%. Αύξηση όμως είχαν από την αρχή του έτους και τα περιφερειακά αεροδρόμια (+9,5%) και της Αθήνας (+6,0%).

– οι διεθνείς οδικές αφίξεις τον Δεκέμβριο παρουσίασαν κάμψη, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, κατά -15,5%˙ έκλεισαν όμως με θετικό πρόσημο (+6,1%) από την αρχή του έτους.

ΤτΕ: Μικρή αύξηση των
αφίξεων και των εσόδων
τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων1 της ΤτΕ, τον περασμένο Νοέμβριο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε +3,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (+9,9% στο 11μηνο), και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +1,3% (+10,7% στο 11μηνο). Ως αποτέλεσμα υπήρξε μικρή μείωση της ΜΚΔ τον Νοέμβριο.

Τα υψηλά επίπεδα
καταναλωτικής εμπιστο-
σύνης στις περισσότερες
αγορές του ελληνικού
τουρισμού, δείχνουν
προοπτικές ισχυρής
ζήτησης για το ελληνικό
τουριστικό προϊόν.

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) αγορών μας Βελτίωση δείχνει ο ΔΚΕ στις περισσότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού, και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξαίρεση αποτελούν οι -σημαντικές για την Ελλάδα- αγορές της Τουρκίας και της
Βρετανίας που ο αντίστοιχος δείκτης είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι.

Το Marguerite II fund
απέκτησε το 10% των
μετοχών της Fraport.

Εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό

Το Marguerite II είναι ένα πανευρωπαϊκό fund, χρηματοδοτούμενο από την ΕΙΒ και εθνικές τράπεζες ευρωπαϊκών χωρών, που στοχεύει να δρα ως καταλύτης επενδύσεων σε ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας, άλλα ενεργειακά projects, και υποδομές συγκοινωνιών και επικοινωνιών, υλοποιώντας πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, την προώθηση της ψηφιοποίησης και των πανευρωπαϊκών δικτύων.

Απαγορεύτηκε διαφήμιση
της Booking ως
παραπλανητική.

Σημαντική απόφαση της Αρχής Διαφημιστικών Προτύπων με την οποία απαγορεύτηκε διαφήμιση της Booking που αναφερόταν στη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης, από τη στιγμή που προσφερόταν χαμηλότερη τιμή σε κρατήσεις χωρίς δικαίωμα ακύρωσης.

Έντονο ενδιαφέρον για τα
ξενοδοχεία Λακιτίρα –
αναβολή λόγω
ασφαλιστικών μέτρων των
εργαζομένων.

Τέλος, 5 υποψήφιοι και η ίδια η Eurobank που τον προκάλεσε, ενδιαφέρθηκαν για τον πλειστηριασμό των στοιχείων ενεργητικού των ξενοδοχείων Λακιτίρα στην Κω (δύο ξενοδοχεία 5* και ένα 4* συνολικής δυναμικότητας 563 δωματίων). Ο πλειστηριασμός έχει αναβληθεί μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι.

Συνεχίζεται η αναδιάταξη
του χάρτη αεροπορικών
εταιρειών στην Ευρώπη
μετά την πτώχευση της
Air Berlin

Εξελίξεις στον τουρισμό διεθνώς

Συνεχίζεται η αναδιάταξη του χάρτη αεροπορικών εταιρειών στην Ευρώπη μετά την πτώχευση της Air Berlin. Μετά την απόκτηση της Air Berlin, η Lufthansa ξεπέρασε την Ryanair σε αριθμό επιβατών που μετέφερε και είναι πλέον η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης. Παράλληλα ο όμιλος IAG (BA, Iberia, Vueling, Aer Lingus) εξαγόρασε, μέσω της Vueling, την Niki και απέκτησε παρουσία στην Αυστριακή αγορά. Τέλος, πιθανόν να εκδηλώσουν κοινό ενδιαφέρον για την Alitalia η Air France-KLM και η Easyjet.

Η αναβάθμιση από S&P
και η άμεση λήξη της 3ης
Αξιολόγησης πιστοποιούν
την βελτίωση της μακρο-
οικονομικής πορείας της
χώρας και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας.

Η μακροοικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας

Η βελτίωση της μακροοικονομικής πορείας της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της αναγνωρίστηκε εμπράκτως τόσο από το Eurogroup με την απρόσκοπτη λήξη της 3ης Αξιολόγησης, όσο και από την S&P που αναβάθμισε την αξιολόγηση της χώρας από Β- σε Β με προοπτικές θετικές, και προοπτική περαιτέρω αναβάθμισης εντός του 2018 εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ανάπτυξη, Πρωτογενή Πλεονάσματα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ), και ελάφρυνση του χρέους.

ΤτΕ: βελτίωση ευστάθειας
του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, αλλά και
κίνδυνοι από
μακροοικονομικές και
χρηματοπιστωτικές
διαταραχές

Παράλληλα στην 6μηνιαία «Επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος», η ΤτΕ διαγιγνώσκει βελτίωση των δεικτών διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων και δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που δίνουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας έναντι διαρθρωτικών αλλαγών και των επερχόμενων stress tests. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνει πως το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε μακροοικονομικές και
χρηματοπιστωτικές διαταραχές.

Υπέρβαση εσόδων και
εξοικονόμηση δαπανών
στον Τακτικό Π/Υ 2017.

Τέλος ο Τακτικός Προϋπολογισμός 2017 εκτελέσθηκε με υπέρβαση εσόδων (+€258 εκ.) και εξοικονόμηση δαπανών (-€982 εκ.) σε σχέση με τους στόχους. Ενδέχεται συνεπώς το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) ως % του ΑΕΠ να υπερβεί τον στόχο του 2,44%.

Τα υψηλά ΠΠΓΚ
επιτεύχθηκαν, κατά κύριο
λόγο, ως αποτέλεσμα των
διαρθρωτικών μεταβολών
της περιόδου των Μνημο-
νίων και των περικοπών
που επέφεραν στις
κρατικές δαπάνες και όχι
λόγω της υπερφορολό-
γησης, η διατήρηση της
οποίας είναι επιζήμια για
ζήτηση και αποταμίευση

Η συνεχής επίτευξη υψηλών ΠΠΓΚ επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (πχ ασφαλιστικό, περίθαλψη, Δημόσιος Τομέας, ΔΕΚΟ, κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν μεταξύ 2010-17 και που, μεταξύ άλλων, οδήγησαν στη δραστική μείωση των Πρωτογενών Δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) κατά € -36,8 δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, τα έσοδα της ΓΚ σε απόλυτα νούμερα μειώθηκαν κατά € -6,1 δισ., αν και είναι αυξημένα ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ και της αύξησης των φορολογικών συντελεστών (υπερφορολόγηση), στην ίδια περίοδο. Επομένως, το συχνά προβαλλόμενο επιχείρημα ότι τα μεγάλα ΠΠΓΚ οφείλονται στην υπερφορολόγηση δεν είναι ορθό.

Επιπρόσθετα, η υπερφορολόγηση είναι περιττή και ζημιογόνος για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και της εγχώριας αποταμίευσης.

Δείτε ΕΔΩ το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ιανουάριου 2018 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό και την οικονομία.