Με τον Μάιο να έχει ήδη μπει, το καλοκαίρι επίσημα απέχει λιγότερο από ένα μήνα. Πόσο θα κληθούν να πληρώσουν για τη διαμονή τους όσοι ξεκινήσουν τις εκδρομές από τώρα; Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Καταλόγου Ξενοδοχειακών τιμών της www.trivago.gr (trivago Hotel Price Index (tHPI) ) για τον μήνα Μάιο 2016, για διεθνείς, αλλά και εθνικούς προορισμούς.

Σε επίπεδο χώρας

Η μέση τιμή για την Ελλάδα για τον Μάιο διατηρείται απόλυτα σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 90 ευρώ. Συγκριτικά με πέρυσι, ωστόσο, τα ελληνικά ξενοδοχεία στο σύνολό τους είναι κατά περίπου 10 τοις εκατό ακριβότερα. Σε αντίστοιχα περίπου επίπεδα κυμαίνονται και οι τιμές των ξενοδοχείων τηςΚροατίας, των οποίων η μέση τιμή για τον Μάιο διαμορφώνεται στα 91 ευρώ. Στη γειτονική Ιταλία, οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες από τις ελληνικές, αφού η μέση τιμή των ιταλικών ξενοδοχείων είναι στα 127 ευρώ. Η τιμή αυτή, ωστόσο, είναι κατά 9,3 τοις εκατό χαμηλότερη από πέρυσι.  Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταβολή παρουσιάζεται στις τιμές των ξενοδοχείων της Τουρκίας, οι οποίες σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 26 τοις εκατό, οδηγώντας τη μέση ξενοδοχειακή τιμή στα 77 ευρώ για τον Μάιο 2016, από τα 104 ευρώ που ήταν η αντίστοιχη πέρυσι.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και η πορεία τους σε ετήσια και μηνιαία βάση:

 Countries_prices_GR   

Η πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε επίπεδο πόλεων

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τις μεταβολές τιμών των ξενοδοχείων, η σημαντικότερη παρουσιάζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα ξενοδοχεία έχουν μειώσει τις τιμές τους τόσο σε ετήσια, όσο και σε μηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης είχαν 111 ευρώ μέση τιμή τον Μάιο του 2015, ενώ κατά τον φετινό Μάιο η αντίστοιχη τιμή έχει πέσει στα 75 ευρώ, 32,4 τοις εκατό, δηλαδή, χαμηλότερα. Οι τιμές στην Αθήνα, φαίνονται να κυμαίνονται πιο κάτω από πέρυσι, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 110 ευρώ, από τα 115 αντίστοιχα πέρυσι. Ανάλογη πορεία έχουν και οι ξενοδοχειακές τιμές της Ρώμης, της οποίας τα ξενοδοχεία είναι κατά 10,2 τοις εκατό οικονομικότερα από πέρυσι. Μειωμένες σε σχέση με την περασμένη χρονιά είναι και οι τιμές των ξενοδοχείων σε Λονδίνο και Παρίσι, κατά 12,9 και 7,3 αντίστοιχα, ενώ αντίθετη πορεία έχουν χαράξει οι τιμές των ξενοδοχείων της Βαρκελώνης, τα οποία είναι κατά 11,3 τοις εκατό ακριβότερα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές για 15 από τις μεγαλύτερες πόλεις:

 EU_cities_prices_GR 

Οι ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών

Ενδιαφέρον εμφανίζουν και οι μεταβολές τιμών ελληνικών προορισμών, οι οποίες φαίνεται να έχουν τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις, σε ετήσια αλλά και μηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, το Ναύπλιο, ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς των Ελλήνων ανεξαρτήτου εποχής, είναι κατά 5,1 τοις εκατό οικονομικότερο συγκριτικά με τον περσινό Μάιο, με μέση ξενοδοχειακή τιμή στα 74 ευρώ. Μικρές μεταβολές, τόσο αυξητικές, όσο και μειωτικές εμφανίζονται και σε πόλεις της Κρήτης. Το Ρέθυμνο είναι μεταξύ εκείνων που μείωσαν οριακά τις τιμές τους, διαθέτοντας τον τρέχοντα μήνα ξενοδοχεία τα οποία είναι κατά 2,4 τοις εκατό οικονομικότερα σε σχέση με πέρυσι. Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι μεταξύ των ακριβότερων προορισμών που εξετάστηκαν, με τιμές υψηλότερες σε ετήσια βάση κατά 6,8 και 12,5 αντίστοιχα. Τέλος, τα νησιά του Ιονίου φαίνονται να έχουν πραγματοποιήσει αυξήσεις συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, με τις τιμές να κυμαίνονται περίπου στα 55 ευρώ στο καθένα ανά διανυκτέρευση.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες μεταβολές στις μέσες ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών για τον μήνα Μάιο:

GR_cities_prices_GR