Στον σύνδεσμο  www.visitcyprus.com/index.php/en/news/774-covid19-travel-protocol  μπορείτε να βρείτε το αναθεωρημένο πρωτόκολλο Κύπρου σε ελληνικά και αγγλικά, με εφαρμογή από τις 15/5/22.

Οι αλλαγές αφορούν στα εξής σημεία:

Ερ. 5: Ισχύουν οποιοιδήποτε τοπικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις (εντός του προορισμού);

Δεν υπάρχουν τρέχοντες περιορισμοί στην μετακίνηση και οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν κάθε είδους υπηρεσία και εγκατάσταση σε όλον τον προορισμό, χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν κάποιο πιστοποιητικό υγείας.

Ερ. 6: Γενικά πρωτόκολλα
…….
(β) Εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους.

Ερ. 11: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;

Όλοι οι ταξιδιώτες από μια πτήση, μετά από τυχαία επιλογή πτήσης, θα υπόκεινται κατά την άφιξή τους σε διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση κορονοϊού, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους.  To κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξέτασης παιδιά κάτω των 12 ετών.

Ερ. 12: Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;

(α)  Η  Κυπριακή  Κυβέρνηση  δεσμεύεται  να  φροντίσει  όλους  τους  ταξιδιώτες  πού διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα μεταφέρει τα άτομα αυτά σε ξεχωριστό κατάλυμα και θα αναλαμβάνει όλα τα κόστη διαμονής, διατροφής και περίθαλψης τους. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστη μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία.
(β) Ενα νοσοκομείο COVID-19 με πλεόνασμα κλινών και εξοπλισμένο με μονάδα εντατικής θεραπείας με αναπνευστήρες θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον κορονοϊό.
(γ) Ένα θετικό κρούσμα μπορεί εναλλακτικά να επιλέξει τον αυτοπεριορισμό σε ιδιωτικό σπίτι ή σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, με δικά του έξοδα, με την προϋπόθεση ότι στο δωμάτιο που θα διαμένει δεν θα το μοιράζεται με άλλα πρόσωπα και δεν θα κάνει χρήση των δημόσιων εγκαταστάσεων.

Ερ. 13: Ποια είναι η περίοδος καραντίνας για θετικά κρούσματα;
Η διάρκεια καραντίνας για περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων είναι 7 ημέρες από την ημέρα του θετικού τεστ και η καραντίνα λύεται χωρίς την προϋπόθεση ότι είναι αρνητικοί στο test. Η διάρκεια της απομόνωσης μπορεί να μειωθεί εάν ένας ταξιδιώτης διαγνωσθεί αρνητικός στον COVID-19 την 5η ημέρα από την ημέρα του θετικού τεστ (PCR test και το κόστος επωμίζεται ο ίδιος). Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της καραντίνας, είναι υποχρεωτική η αυτοαπομόνωση για τον ταξιδιώτη, στο δωμάτιο του ή σε αντίστοιχους χώρους, κάθε στιγμή.

Ερ. 14 Πώς ορίζεται η στενή επαφή θετικού κρούσματος;
…..
(γ) Συνιστάται οι στενές επαφές θετικού κρούσματος στον COVID-19 να διενεργούν self test την 3η και την 5η ημέρα από την ημέρα επαφής τους με το θετικό κρούσμα.
(δ) Για στενές επαφές που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή πρόσφατα νοσήσαντες ή έχει παρέλθει περίοδος 7 μηνών από τον πλήρη εμβολιασμό τους, η εξέταση την 3η και την 5η ημέρα μετά την επαφή με θετικό κρούσμα είναι υποχρεωτική.
(ε) Στενές επαφές που δεν δηλώνονται από τα θετικά κρούσματα, μπορούν να δηλώσουν τους εαυτούς τους ως τέτοια, τηλεφωνικώς στο 00357 22 514264, 22 5142258/9 (Δευτέρα – Κυριακή 08.00-20.00) ή μέσω email στο contacttracing2@moh.gov.cy