Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, καταγράφηκαν 20,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11,6%/+2,2 εκατ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 387 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +117%/+208 χιλ. διεθνείς αφίξεις. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 386 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας άνοδο κατά +73,4%/+164 χιλιάδες. Τον Μάρτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 577 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά +69,5%/+236 χιλ. διεθνείς αφίξεις.

Παρόμοια εικόνα και το Β’ τρίμηνο καθώς ξεκίνησε με αύξηση. Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 1,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +263 χιλ./+23,7%. Τον Μάιο ο ρυθμός της αύξησης επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +13,5%/+303 χιλ. ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο σημειωθήκαν 3,6 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +350 χιλ./+10,7%.

Το Γ’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση. Ειδικότερα, τον Ιούλιο ο ρυθμός της αύξηση επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +4,6%/+193 χιλ. ενώ σημειωθήκαν 4,4 εκατ. αφίξεις και για τον Αύγουστο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +179 χιλ./+4,5%.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο σημειωθήκαν 3,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +267 χιλ./+8,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 5,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,3 εκατ./+29,5%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +327 χιλ./+20,9%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +150 χιλ./+4,9% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,2 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +102 χιλ./+8,6%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +53 χιλ./+2,3%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +65 χιλ./+5,9% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 88 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3 χιλ./+3,4%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 521 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -31 χιλ./-5,6% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 685 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –67 χιλ./-9,0%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +125 χιλ./+7,9% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 947 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +81 χιλ./+9,4%. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 372 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +22 χιλ./+6,2% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +11 χιλ./+3,1% καθώς καταγράφηκαν 351 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αύξηση κατά +18 χιλ./+8,3% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 237 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε +7 χιλ./+5,9% και +20 χιλ./+20,7% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 128 χιλ. και 118 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση -23 χιλ./-15,9% ενώ καταγράφηκαν 122 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 64 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +17 χιλ./+37,6%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 52 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +7 χιλ./+15,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -99 χιλ./-7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 186 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./- 3,0%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +252 χιλ./+6,0%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +121 χιλ./+3,5%.

Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +238 χιλ./+7,6% ενώ καταγράφηκαν 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, καταγράφηκαν 7,0 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 5,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +19,5%/+1,1 εκατ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 473 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +57,0%/+172 χιλιάδες επιβάτες. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 456 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +37,5%/+124 χιλ. ενώ το Μάρτιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 541 χιλ. και η αύξηση διαμορφώθηκε σε +30,6%/+127 χιλιάδες.

Παρόμοια εικόνα και το Β’ τρίμηνο καθώς ξεκίνησε με αύξηση. Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 681 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +113 χιλ./+20,0%. Τον Μάιο σημειωθήκαν 820 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +135 χιλ./+19,7% και τον Ιούνιο καταγράφηκαν 950 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +132 χιλ./+16,1%.

Το Γ’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση. Ειδικότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σημειωθήκαν 1,1 εκατ. αφίξεις αντίστοιχα καταγράφοντας αύξηση +115 χιλ./+12,1% και +106 χιλ./+11,1%. Τέλος, τον Σεπτέμβριο σημειωθήκαν επίσης 974 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +122 χιλ./+14,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 3,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +576 χιλ./+20,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 838 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +137 χιλ./+19,5%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 324 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +58 χιλ./+21,8% και στην Κω 120 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε αύξηση +20 χιλ./+20,3% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 32 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +2 χιλ./+5,1%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε αύξηση κατά +125 χιλ./+28,0% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 572 χιλ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 315 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +66 χιλ./+26,6%.

Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 494 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +71 χιλ./+16,7% και στο αεροδρόμιο της Πάρου καταγράφηκαν 136 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +12 χιλ./+9,4%. Μικρότερη ήταν η αύξηση στην Μύκονο (+16 χιλ./+7,5%) ενώ καταγράφηκαν 230 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 149 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +15 χιλ./+10,9% ενώ στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 39 χιλ. και 47 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση κατά +0,8% και +8 χιλ./+20,7% αντίστοιχα. Αντίθετα στο Άκτιο καταγράφηκαν μόλις 2 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας μείωση -19,8%/-392 επιβάτες.

Στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης καταγράφηκαν 145 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +22 χιλ./+17,5% και στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 74 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +9 χιλ./+13,9%. Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καταγράφηκαν 26 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +4 χιλ./+19,0%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Καβάλας σημειώθηκε αύξηση κατά +4 χιλ./+27,7% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 21 χιλ. ενώ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειωθήκαν 12 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +2 χιλ./+18,0%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε αύξηση κατά +191 χιλ./+27,5% ενώ καταγράφηκαν 887 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται αύξηση κατά +98 χιλ./+12,9% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 860 χιλιάδες. Στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε αύξηση κατά +80 χιλ./+20,1% ενώ καταγράφηκαν 475 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 237 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +23 χιλ./+10,6%.