Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του του 2023, καταγράφηκαν 23,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11,6%/+2,4 εκατ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 387 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +117%/+208 χιλ. διεθνείς αφίξεις. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 386 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας άνοδο κατά +73,4%/+164 χιλιάδες. Τον Μάρτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 577 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά +69,5%/+236 χιλ. διεθνείς αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 1,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +263 χιλ./+23,7%. Τον Μάιο ο ρυθμός της αύξησης επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +13,5%/+303 χιλ. ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο σημειωθήκαν 3,6 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +350 χιλ./+10,7%.

Το Γ’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση. Ειδικότερα, τον Ιούλιο ο ρυθμός της αύξηση επιβραδύνθηκε καθώς διαμορφώθηκε σε +4,6%/+193 χιλ. ενώ σημειωθήκαν 4,4 εκατ. αφίξεις και για τον Αύγουστο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +179 χιλ./+4,5%. Τον Σεπτέμβριο σημειωθήκαν 3,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +267 χιλ./+8,5%.

Παρόμοια εικόνα και το Δ’ τρίμηνο καθώς τον Οκτώβριο σημειωθήκαν 2,1 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +207 χιλ./+11,0%. Τέλος, τον Νοέμβριο σημειωθήκαν 536 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +71 χιλ./+15,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 6,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,4 εκατ./+27,6%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 2,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +364 χιλ./+19,7%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +162 χιλ./+4,8% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,6 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +112 χιλ./+8,6%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +79 χιλ./+3,1%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +66 χιλ./+5,4% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 90 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας επίσης αύξηση +2 χιλ./+2,7%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 546 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -30 χιλ./-5,2% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 743 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –71 χιλ./-8,7%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +142 χιλ./+8,4% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 991 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +89 χιλ./+9,8%. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 393 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +21 χιλ./+5,5% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +10 χιλ./+2,8% καθώς καταγράφηκαν 363 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αύξηση κατά +18 χιλ./+8,2% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 239 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε +7 χιλ./+5,9% και +22 χιλ./+21,8% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 132 χιλ. και 122 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση -24 χιλ./-15,2% ενώ καταγράφηκαν 136 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 67 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +18 χιλ./+36,3%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 54 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +7 χιλ./+15,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Nοεμβρίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -101 χιλ./-7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 203 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./-3,0%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 5,0 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +274 χιλ./+5,8%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 4,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +148 χιλ./+3,8%.

Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +261 χιλ./+7,9% ενώ καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, καταγράφηκαν 8,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 6,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +19,3%/+1,3 εκατ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 468 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +56,6%/+169 χιλιάδες επιβάτες. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 451 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +37,7%/+124 χιλ. ενώ το Μάρτιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 534 χιλ. και η αύξηση διαμορφώθηκε σε +30,5%/+125 χιλιάδες.

Παρόμοια εικόνα και το Β’ τρίμηνο καθώς ξεκίνησε με αύξηση. Τον Απρίλιο σημειωθήκαν 669 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +112 χιλ./+20,1%. Τον Μάιο σημειωθήκαν 804 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +135 χιλ./+20,2% και τον Ιούνιο καταγράφηκαν 921 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +129 χιλ./+16,3%.

Το Γ’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση. Ειδικότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σημειωθήκαν 1,0 εκατ. αφίξεις αντίστοιχα καταγράφοντας αύξηση +113 χιλ./+12,4% και +105 χιλ./+11,4%. Τον Σεπτέμβριο σημειωθήκαν 950 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +120 χιλ./+14,5%.

Παρόμοια εικόνα και το Δ’ τρίμηνο καθώς ξεκίνησε με αύξηση. Τον Οκτώβριο σημειωθήκαν 830 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +129χιλ./+18,3%. Τέλος, τον Νοέμβριο σημειωθήκαν 603 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +76 χιλ./+14,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 4,2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +687 χιλ./+19,6%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,0 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +166 χιλ./+19,0%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 389 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +67 χιλ./+20,8% και στην Κω 141 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε αύξηση +23 χιλ./+19,3%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε αύξηση κατά +146 χιλ./+26,5% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 697 χιλ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 378 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +72 χιλ./+23,5%.

Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 586 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +87 χιλ./+17,4% και στην Μύκονο καταγράφηκαν 255 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +19 χιλ./+8,0%.

Στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 173 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +14 χιλ./+8,6% ενώ στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 44 χιλ. και 52 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση κατά +2 χιλ./+3,7% και +9 χιλ./+20,9% αντίστοιχα. Αντίθετα στο Άκτιο καταγράφηκαν μόλις 2 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας μείωση -2,5%/-56 επιβάτες.

Στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης καταγράφηκαν 173 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +24 χιλ./+15,8% και στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 87 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +10 χιλ./+13,2%. Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καταγράφηκαν 28 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +4 χιλ./+18,7%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Καβάλας σημειώθηκε αύξηση κατά +6 χιλ./+28,9% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 25 χιλ. ενώ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειωθήκαν 13 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +1 χιλ./+12,9%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Nοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε αύξηση κατά +218 χιλ./+25,4% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται αύξηση κατά +106 χιλ./+14,4% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 841 χιλιάδες. Στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε αύξηση κατά +90 χιλ./+20,4% ενώ καταγράφηκαν 530 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 271 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +24 χιλ./+9,8%.

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο- Δεκέμβριος 2023