Οι ΤΟΠ χώρες προέλευσης ανά προορισμό για το Α’ Εξάμηνο 2023.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των διαδικτυακών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2023 – Ιούνιος 2023 έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνεται το ενδιαφέρον ταξιδιωτικής ζήτησης για διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σητείας ανά προορισμό και ανά χώρα προέλευσης.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ταξιδιώτες στο πλαίσιο της έρευνας και προετοιμασίας του ταξιδιού τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή έρευνα / αναζήτηση για διαμονή.

Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας.

Για τους σκοπούς της έρευνας μελετήθηκαν οι επιμέρους προορισμοί: Σητεία, Παλαίκαστρο, Μακρύ Γιαλός, και Ζάκρος. Αναλυτικά:

Ενδιαφέρον για διαμονή στη Σητεία

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Σητεία (Α΄Εξάμηνο)

1. Γαλλία
2. Γερμανία
3. Ηνωμένο Βασίλειο
4. Αυστρία
5. Ελβετία
6. Ιταλία
7. Ολλανδία
8. Δανία
9. Βέλγιο
10. ΗΠΑ

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Σητεία (Ιούνιος 2023)

1. Γαλλία
2. Γερμανία
3. Ηνωμένο Βασίλειο
4. Αυστρία
5. Δανία
6. Ιταλία
7. ΗΠΑ
8. Νορβηγία
9. Ελβετία
10. Ολλανδία

Σχόλια:

● Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν στην πρώτη θέση. Ακολουθούν η Αυστρία και η Ελβετία που συμπληρώνουν την πεντάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σε σχέση με το 2022 ανέβηκαν οι ΗΠΑ και βρέθηκαν στη δέκατη θέση της κατάταξης αντικαθιστώντας τη Σουηδία.

● Ειδικά για τον Ιούνιο του 2023 παρατηρούμε πως η Νορβηγία είχε σημαντικό όγκο αναζήτησης για το μήνα Ιούνιο 2023 αλλά όχι για το σύνολο του εξαμήνου για να βρεθεί στη δεκάδα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα βλέπουμε πως οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Δανία, ανέβηκαν στην κατάταξη ενώ η Αυστρία, η Ιταλία και η Ελβετία κατέβηκαν στην κατάταξη με το Βέλγιο να μένει εκτός.

Εικόνα 1. Top 10 Χωρών προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Σητεία (‘Α Εξάμηνο 2023)

Ενδιαφέρον για διαμονή στο Παλαίκαστρο

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Παλαίκαστρο (Α΄Εξάμηνο 2023)

1. Γερμανία
2. Γαλλία
3. Ιταλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Αυστρία
6. Ελβετία
7. Ολλανδία
8. Βέλγιο
9. ΗΠΑ
10. Πολωνία

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Παλαίκαστρο (Ιούνιος 2023)

1. Γερμανία
2. Γαλλία
3. Ιταλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Αυστρία
6. Ελβετία
7. Ολλανδία
8. ΗΠΑ
9. Νορβηγία
10. Πολωνία

Σχόλια:

● Η Γαλλία και η Γερμανία παραμένουν στην κορυφή της κατάταξης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποτελώντας τις χώρες προέλευσης ταξιδιωτών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διαμονή στο Παλαίκαστρο.ανέβηκαν στην κατάταξη η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ενώ κατέβηκαν θέσεις στην κατάταξη η Ελβετία και η Πολωνία

● Παρατηρούμε πως η Νορβηγία είχε σημαντικό όγκο αναζήτησης για το μήνα Ιούνιο 2023 αλλά όχι για το σύνολο του εξαμήνου για να βρεθεί στη δεκάδα. Ακόμα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η αύξηση του ενδιαφέροντος στη Νορβηγία έβγαλε το Βέλγιο εκτός δεκάδας.

Εικόνα 2. Top 10 Χωρών προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Παλαίκαστρο (Α΄ Εξάμηνο 2023)

Ενδιαφέρον για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό (Α΄ Εξάμηνο 2023)

1. Γερμανία
2. Πολωνία
3. Σουηδία
4. Αυστρία
5. Γαλλία
6. Νορβηγία
7. Δανία
8. Ηνωμένο Βασίλειο
9. Ελβετία
10. Φινλανδία

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό (Ιούνιος 2023)

1. Γερμανία2. Πολωνία
3. Σουηδία
4. Νορβηγία
5. Αυστρία
6. Δανία
7. Ηνωμένο Βασίλειο
8. Φινλανδία
9. Γαλλία
10. Ελβετία

Σχόλια:
● Οι τοπ 10 χώρες προέλευσης ταξιδιωτών για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό παραμένουν ίδιες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 με κάποιες διαφορές στην κατάταξη. Η πρώτη τριάδα είναι σταθερή με τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σουηδία. Η Γαλλία και η Ελβετία ανέβηκαν θέσεις στην κατάταξη, ενώ οι υπόλοιπες κατέβηκαν.

● Παρατηρούμε πως τον Ιούνιο 2023 η Νορβηγία είναι ψηλά στην τέταρτη θέση της κατάταξης ενώ η Γαλλία είναι πιο χαμηλά στην ένατη θέση σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα.

Εικόνα 3. Top 10 Χωρών προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στο Μακρύ Γιαλό (‘Α Εξάμηνο 2023)

Ενδιαφέρον για διαμονή στη Ζάκρο

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Ζάκρο (Α΄ Εξάμηνο 2023)

1. Γερμανία
2. Γαλλία
3. Ιταλία
4. Ηνωμένο Βασίλειο
5. Ελβετία
6. ΗΠΑ
7. Αυστρία
8. Ολλανδία
9. Βέλγιο
10. Πολωνία

Top 10 Χωρών Προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Ζάκρο (Ιούνιος 2023)

1. ΗΠΑ
2. Ηνωμένο Βασίλειο
3. Γερμανία
4. Ιταλία
5. Γαλλία
6. Ολλανδία
7. Ελβετία
8. Αυστρία
9. Βέλγιο
10. Ισραήλ

Σχόλια:

● Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουμε παρόμοια κατάταξη χωρών με τη δεκάδα να έχει την ίδια μορφή εκτός από τη δέκατη θέση που συναντούσαμε τη Δανία.

● Μόνο για τον Ιούνιο 2023 ο όγκος αναζητήσεων των πέντε πρώτων χωρών είναι πολύ κοντά ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία. Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον και από το Ισραήλ για τον Ιούνιο που αντικατέστησε την Πολωνία στην κατάταξη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Εικόνα 4. Top 10 Χωρών προέλευσης αναζητήσεων για διαμονή στη Ζάκρο (‘Α Εξάμηνο 2023)

Σχετικά με την έρευνα: Η συγκεκριμένη έρευνα της Tourix αποτελεί τμήμα των εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) που χρησιμοποιούνται στον προορισμό της Σητείας για αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση και λήψη κατάλληλων αποφάσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό στην περιοχή.