Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεωκοπίας της Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό. H ECTAA υποστηρίζει το ψήφισμα και καλωσορίζει το επείγον κάλεσμα του Κοινοβουλίου για προστασία έναντι αφερέγγυων αερομεταφορέων.

Η Thomas Cook, ένας από τους μεγαλύτερους Tour Operator στην Ευρώπη, κατέρρευσε στις 23 Σεπεμβρίου 2019. Η πτώχευση αυτή προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον κλάδο, στους προορισμούς, στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ενώ δημιούργησε ιδιαίτερο άγχος και στους πελάτες της εταιρείας. Οι τελευταίοι, πάντως, ήταν πλήρως προστατευμένοι στο πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών που υφίσταται βάσει της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία συχνά αναφέρεται εν συντομία ως «Οδηγία για τα Οργανωμένα Ταξίδια». Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες της Thomas Cook ήταν σε θέση να συνεχίσουν τις διακοπές τους, να επαναπατριστούν και – όσοι δεν έχουν ακόμη αναχωρήσει – να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το σύστημα εγγυήσεων των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών (συνήθως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ένα ταμείο ταξιδιωτικών εγγυήσεων). Αυτό είναι δυνατό επειδή οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή/και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητάς τους.

Η ECTAA καλωσορίζει την αναγνώριση από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου της σημασίας του τουρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία, τόσο όσον αφορά την πραγματική συμβολή του στην οικονομία (10% του ΑΕΠ της Ευρώπης των 28) όσο και την κοινωνική επίπτωσή του (12% του εργατικού δυναμικού), και καλεί για μία πιο ουσιαστική αναγνώριση αυτού του κρίσιμου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ECTAA ευχαριστεί επίσης ιδιαίτερα το Ευρωκοινοβούλιο για την υποστήριξή του όσον αφορά τη δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό για τον Τουρισμό, αλλά και για την υποστήριξη της ευρύτερης αναγνώρισης του κλάδου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη υποστήριξη εκφράζει η ECTAA στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για προστασία έναντι της αφερεγγυότητας αερομεταφορέων. Η πτώχευση της Thomas Cook και το πλήθος των προηγούμενων πτωχεύσεων αεροπορικών εταιρείων δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης όταν μια επιχείρηση πτωχεύει. Οι ταξιδιώτες που αγοράζουν ένα ταξιδιωτικό πακέτο είναι πολύ καλύτερα προστατευμένοι έναντι της πτώχευσης ενός tour operator, ο οποίος είναι υποχρεωμένος παρέχει εγγυήσεις για τυχόν αφερεγγυότητά του, έτσι ώστε να διασφαλίζονται ο επαναπατρισμός και η αποζημίωση των πληγέντων πελατών του. Αντίθετα, δεν υπάρχει αντίστοιχη προστασία για τους επιβάτες που αγοράζουν ένα μεμονωμένο εισιτήριο από κάποιον αερομεταφορέα σε περίπτωση που αυτός πτωχεύσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιβάτες δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση και πρέπει να αγοράσουν ένα νέο εισιτήριο για τον επαναπατρισμό τους. Παρόλο που προκαταβάλλουν σημαντικά ποσά στις αεροπορικές εταιρείες ή στους tour operator, η αντιμετώπιση των καταναλωτών είναι διαφορετική.

Ο Πρόεδρος της ECTAA, Pawel Niewiadomski δήλωσε: «Πριν από δέκα χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών, και από τότε μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι πρωτοβουλίες που προέρχονται από τον ίδιο τον τομέα δεν προσφέρουν κατάλληλη προστασία. Μετά από 32 πτωχεύσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, είναι καιρός να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».