Ο παρακάτω οδηγός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ), με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προς τις επιχειρήσεις της μαζικής εστίασης ενόψει της επαναλειτουργίας του, στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19.

Οι οδηγίες Βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Ιός & Τρόφιμα

Οι ιοί δεν αποτελούν ζωντανά κύτταρα και χρειάζονται ζωντανό κύτταρο (ξενιστή) για να αναπαραχθούν. Για το λόγο αυτό δεν πολλαπλασιάζονται στα τρόφιμα και το νερό εάν αυτά μολυνθούν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority), δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα τρόφιμα ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τη νόσο COVID-19.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ενδεικτικά (Αναλυτικότερα θα βρείτε τις οδηγίες παρακάτω στο link)

Οργανωτικά μέτρα στα εξής σημεία:

 1. Αποφυγή συγχρωτισμού/ Τήρηση των απαιτήσεων “απόστασης”.
 2. Διαμόρφωση προγράμματος σταδιακής προσέλευσης/ αποχώρησης εργαζομένων
 3. Διαμόρφωση προγράμματος ελεγχόμενης πρόσβασης των υπαλλήλων της επιχείρησης σε κοινόχρηστους χώρους,
 4. Συναλλαγές σε ταμείο
 5. Προτροπή εργαζομένων και πελατών χρήσης σκάλας και όχι ανελκυστήρων
 6. Ανάρτηση πινακίδων ενημέρωσης- υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους.
 7. Ρύθμιση της προσέλευσης τρίτων
 8. Ενημέρωση οδηγών, προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, πελατών επισκεπτών κλπ
 9. Μέριμνα για επαρκή αερισμό
 10. Πάσης φύσεως συνεργεία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους εργασίας του με χρήση προστατευτικού ρουχισμού
 11. Μέριμνα για ένα οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμάτων

Δείτε αναλυτικά εδώ όλα τα μέτρα προστασίας και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την μαζική εστίαση σχετικά με τον COVID-19: www.efet.gr/odigos-epan-estiasis.pdf