Εκδόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4419/04.10.2018, τεύχος δεύτερο, η Υπουργική Απόφαση που αφορά την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής από 21.09.2018 της Συλλογικής μας Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Καλούμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου να ελέγξουν το βαθμό συμμόρφωσης των εργοδοτών και κατά προτεραιότητα των ξενοδοχείων που είχαν επιβάλλει επιχειρησιακές συμβάσεις με Ενώσεις Προσώπων και τις κατώτατες αποδοχές. Τη Κλαδική Σύμβαση οφείλουν να εφαρμόσουν και οι Ξενοδόχοι στο Νομό Ηρακλείου όπου ουσιαστικά δεν υφίσταται Ένωση Ξενοδόχων, καθώς και στη Ρόδο τα ξενοδοχεία που δεν είναι μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων, δεδομένου ότι η εκεί τοπική Κλαδική δεν έχει κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί όλων των εργαζομένων για το 2018 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 851,06€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 833,11€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 816,62€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 780,40€


Οι ανωτέρω βασικοί μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται περαιτέρω από την 1-1-2019 κατά ποσοστό 1,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 863,83€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 845,61€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 828,87€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 792,08€

Οι νόμιμοι μισθοί απαρτίζονται από τους βασικούς μισθούς και την προϋπηρεσία, καθώς και τα επιδόματα γάμου, εκπαίδευσης, εποχικό και ανθυγιεινό.