ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Από 8/10/2018  ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους   2018. Οι προϋποθέσεις  για τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού – Επισιτισμού  είναι η πραγματοποίηση 75 τουλάχιστον ημερομισθίων και  όχι περισσότερα των 50 κατά την χρονική διάρκεια από 1η Οκτωβρίου έως 31 /12/ 2017.

Παρατίθεται ολόκληρη η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.