Μετά την έκτακτη σύσκεψη του πρωθυπουργού, των συναρμοδίων υπουργών και αντιπροσώπευσης του κλάδου της ΕΣΤΙΑΣΗΣ και με την συμμετοχή του Προέδρου της Γ.Ε.Σ.Β.Ε.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Το κεφάλαιο κίνησης θα έχει ως κριτήριο για το ύψος της ενίσχυσης του τζίρου του 2019 και θα είναι του 7% και όχι του 20% ή του 30% όπως υπήρξαν οι τοποθετήσεις ενημέρωσης των κυβερνητικών ιθυνόντων. Η διαφοροποίηση, του ως άνω μέτρου, ήταν αναγκαία για τον ουσιώδη λόγο να στηριχτούν όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Θα ήταν προκλητικό αν για παράδειγμα κατάστημα εστίασης, άνω των 500.000 ευρώ τζίρο, να έπαιρνε ενίσχυση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πράγμα που θα σήμαινε και αποκλεισμό πολλών μικρών καταστημάτων της ΕΣΤΊΑΣΗΣ.
  2. Μέγιστο ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτου του τζίρου είναι οι 100.000 ευρώ.
  3. Στο πρόβλημα της λήξης των επαγγελματικών μισθώσεων ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΕΙ:
  • Όλες οι ιδιωτικές μισθώσεις παρατείνονται για δύο χρόνια, ενώ όλες οι μισθώσεις συναδέλφων σε κυλικεία Δημοσίων κτιρίων – Δήμων και Περιφερειών παρατείνονται για 3 χρόνια.

       Η παρούσα ενημέρωση παρουσιάζετε βάσει των στοιχείων από μέλος που μετείχε στην σύσκεψη.

Επίσης η έναρξης των αιτήσεων για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, προσδιορίζεται περί τα τέλη Απριλίου ή στο 1ο δεκαήμερο του Μαΐου, σε νέα ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.