Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου (κατόπιν σχετικής προσφυγής της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), η οποία απαγορεύει στην Ομοσπονδία «Κύκλος» να προβαίνει στην έκδοση «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» στους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων, η Ομοσπονδία «Κύκλος» συνεχίζει την παραπληροφόρηση
των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων επικαλούμενη την υπ’ αριθμόν 91354/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30.08.2017).

Για μία ακόμη φορά, η συγκεκριμένη Ομοσπονδία ερμηνεύει κατά το δοκούν την Υπουργική αυτή Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου», η οποία αναφέρεται σε καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης,
ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα). Ένας τιμοκατάλογος, ο οποίος διαμορφώνεται και αναρτάται από τον ίδιο τον επιχειρηματία χωρίς την υποχρέωση προμήθειας του από οποιοδήποτε Σύλλογο ή Ομοσπονδία.

Σημειωτέον, παρερμηνεύει και την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ρητώς αναφέρει πως για τα τουριστικά καταλύματα υπάρχει ειδικότερη νομοθεσία, δηλαδή αυτή που ρυθμίζει τα της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη (ν. 4403/2016), και η οποία καθορίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο
Τουρισμού.

Το άρθρο 50 του ν. 4403/2016 αναφέρει ότι «Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Ο νόμος, λοιπόν, είναι ξεκάθαρος όσον αφορά την υποχρέωση των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως της κάθε ερμηνείας που δίδεται και φτάνεισ τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. εφιστά την προσοχή των επιχειρηματιών του κλάδου και τους καλεί να απευθύνονται στη Συνομοσπονδία για περισσότερες πληροφορίες.