Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δόθηκαν από τον υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, σε όλους τους φορείς του κλάδου.

Τα πρωτόκολλα αφορούν καταλύματα άνω των 50 δωματίων, τουριστικές κατασκηνώσεις,αλλά και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, Τουριστικά γραφεία, εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, κλπ.

Περιλαμβάνουν δε όχι μόνο τις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας των καταλυμάτων, αλλά και σχέδιο δράσης για την λήψη μέτρων πρόληψης και διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων από το τουριστικό κατάλυμα.

Εκκρεμεί και η τυπική εφαρμογή τους σε ισχύ, που θα γίνει με την ψήφιση του νομoσχεδίου για τον καταδυτικό τουρισμό στην Βουλή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία μας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το υπουργείο Τουρισμού όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ισχύσουν για τον κλάδο, λαμβάνοντας υπόψιν τη μορφή και τη δυναμικότητά του.
Επίσης, επειδή το ζήτημα της αστικής ευθύνης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος κορονοϊού σε πελάτη τους και ιδίως, στο ενδεχόμενο ενός σοβαρού κρούσματος που μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια ανθρώπινης ζωής, αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα ιδιαίτερα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο μας προβληματίζει έντονα ζητήσαμε , την πρόβλεψη ορισμένων προκαθορισμένων δηλώσεων, τις οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν και να αποδεχθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικώς οι πελάτες του ξενοδοχείου.

Ειδικότερα, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη νομική θωράκιση των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία θα λειτουργήσει κυρίως αποτρεπτικά ως προς την άσκηση αγωγών εναντίον τους, προτείνεται να συμπεριληφθεί σε διάταξη του παραπάνω νομοσχεδίου η υποχρέωση σύνταξης ειδικού έντυπου-δήλωσης την οποία θα καλούνται να υπογράψουν οι πελάτες των ξενοδοχείων κατά τη διαδικασία του check in.

Το περιεχόμενο του εντύπου αυτού θα πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση του πελάτη ότι αναγνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για την υγεία του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται τους κινδύνους αυτούς, ως απόρροια των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας και όχι ως ευθύνη του ξενοδοχείου και την παραίτησή του από κάθε αξίωσή του σε βάρος του ξενοδοχείου, σε περίπτωση που νοσήσει ή αποβιώσει από CoVid-19 ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, η οποία θα αφορά τόσο την αποζημίωση λόγω θετικής ή αποθετικής ζημίας όσο και τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. .

Η δήλωση αυτή θα λειτουργήσει περισσότερο αποτρεπτικά, παρά διασφαλιστικά, πλην όμως θεωρούμε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο κείμενο του εντύπου καθώς, αφενός έχει έντονο αποτρεπτικό χαρακτήρα και αφετέρου, θα μπορούσε να αξιολογηθεί ερμηνευτικά από το αρμόδιο δικαστήριο σε ενδεχόμενη δίκη.

Το ανωτέρω έντυπο, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στην ιστοσελίδα του τουριστικού καταλύματος και συγκεκριμένα στη σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων, υπό τη μορφή μίας δήλωσης που θα πρέπει να αποδέχεται ο πελάτης προκειμένου να προχωρήσει η κράτησή του. Να πρέπει δηλαδή να βάλει ένα «τικ» σε ένα «κουτάκι» που θα λέει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα παραπάνω, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει σε on line κράτηση.

Δείτε εδώ αναλυτικά το αρχείο για τα “Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων: protokolla-covid-final-2020