Ανακοίνωση από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ σχετικά με:

  1. Την γνωστοποίηση χρήσης μουσικής.
  2. Βεβαίωση επέκτασης χρήσης μουσικής.

Δείτε την ανακοίνωση, που αφορά τους καταστηματάρχες εστίασης και διασκέδασης και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα Δημόσιο ή Ιδιωτικό.

 

«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Κ.Υ.Ε.) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

Μετά την κατάργηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος ως επίσης και της άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων με τον Νόμο 4442/07-12-2016 , δημιούργησε πολλά προβλήματα και προπάντων πολλά κενά ενημέρωσης. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ λοιπόν με το σημερινό δημοσίευμα – ενημέρωση το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  έχει ως στόχο να αποφευχθούν οι διοικητικές παραβάσεις από την Αστυνομία και από τους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς εις βάρος των συναδέλφων.

Πληροφοριακά ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι ειδικά για την χρήση μουσικής ως επίσης και για την παράταση χρήσης μουσικής πέραν τις 22:00 τη χειμερινή περίοδο και πέραν τις 23:00 τη θερινή περίοδο, οι έλεγχοι είναι  ΕΝΤΑΤΙΚΟΤΑΤΟΙ σε όλη την Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Άμεσα ακολουθούμε και πράττουμε τα  (3) ΤΡΙΑ παρακάτω ΣΤΑΔΙΑ:

ΣΤΑΔΙΟ Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της άδειας λειτουργίας καταστήματος η οποία γίνεται με τους κωδικούς taxis net και υποβάλλεται στην ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr

Συμπληρώνουμε βήμα-βήμα αυτό που μας ζητάει η γνωστοποίηση όπως π.χ. (αριθμό παραβόλου , αριθμό πρωτοκόλλου άδειας λειτουργίας καταστήματος , βεβαίωση Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας, κλπ).

Η γνωστοποίηση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις, είτε νέες, είτε παλιές.

ΣΤΑΔΙΟ Β

Μετά το ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ προχωράμε στη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ χρήσης μουσικής, η οποία χρήση μουσικής ελέγχεται εντατικά από την Αστυνομία σε πολλές περιοχές της Χώρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χρήση μουσικής ισχύει μέχρι τις 22:00 την χειμερινή περίοδο και 23:00 την θερινή περίοδο. Εάν η ελεγκτική υπηρεσία εξακριβώσει ότι δεν έχει γίνει γνωστοποίηση χρήσης μουσικής , η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση και επιβάλλει  πρόστιμο.

Συνήθως η Αστυνομία ζητά τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και πολλές φορές το είδος της μουσικής, που χρησιμοποιείται. Άρα ο κάθε καταστηματάρχης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ που αποδεικνύει την μουσική που παίζει.. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι της Αστυνομίας, της δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο να ελέγχει τα πάντα στην επιχείρηση.

ΣΤΑΔΙΟ Γ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ υποχρεωτικά και άμεσα επισκεπτόμαστε την επόμενη μέρα το Δήμο και υποβάλλουμε ΑΙΤΗΣΗ για ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, για μετά τις 22:00 τη χειμερινή  περίοδο και μετά τις 23:00  τη θερινή περίοδο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κρούσματα των παραβάσεων, όταν η Αστυνομία 23:01 λεπτό μας έγραφε για παράβαση ότι δεν είχαμε άδεια παράτασης χρήσης μουσικής. Αυτό το διάστημα χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου μας ελέγχονται για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  χρήσης μουσικής πέραν τις 23:00.

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ είναι το παρακάτω σημείο αναφοράς το οποίο είναι συνήθως τα Δημαρχεία της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επεκτείνουν τον χρόνο χρήσης μουσικής έως 2 και 3 το πρωί.

Η βεβαίωση επέκτασης χρήσης μουσικής, ελέγχεται  συχνά και εντατικά από την Αστυνομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε συνάδελφοι το εξής: Όποιος δημιουργεί ενοχλήσεις παίζοντας δυνατά τη μουσική και δημιουργώντας  ηχορύπανση, ΑΜΕΣΑ ο Δήμος έχει την δυνατότητα να του αφαιρέσει την παράταση της μουσικής, αλλά και την χρήση μουσικής στο κατάστημα του. Ως επίσης, να επιβάλει και πρόστιμο.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ που θα ζητηθεί από την ελεγκτική υπηρεσία για την γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή και για την γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας  καταστήματος είναι Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ που παράγει το σύστημα όταν υποβάλλουμε την γνωστοποίηση.

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι: Η οποιαδήποτε γνωστοποίηση που υποβάλουμε στην ιστοσελίδα που αναφέραμε, διαβιβάζεται  σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, για να ενημερώνονται για την άδεια λειτουργίας και για την άδεια χρήσης μουσικής,  που όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4442/07-12-2016 επιτακτικά τους υποχρεώνει σε ελέγχους.

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ,  ότι για την άδεια λειτουργίας καταστήματος δεν υποβάλουμε  στο Δημαρχείο κανένα έγγραφο παρά μόνο την γνωστοποίηση για τη βεβαίωση επέκτασης χρήσης μουσικής.

Είναι όμως η επιχείρηση υποχρεωμένη να έχει στην έδρα της το λεγόμενο ΑΡΧΕΙΟ. Το ΑΡΧΕΙΟ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον όλες οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση για να  λειτουργεί νόμιμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνονται εντατικοί έλεγχοι και η επιβολή προστίμου αγγίζει τα 1.200,00 ευρώ ανά περίπτωση.