Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την λεγόμενη ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ για τον μήνα Απρίλιο για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική ΕΝΤΟΛΗ. Η εφαρμογή του ως άνω μέτρου ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕ

  1. Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υπολογίζονται περίπου στις 100.000
  2. Από τις 100.000 οι 10.800 που ενισχύονται είναι από τον κλάδο λιανεμπορίου Αχαϊας –Κοζάνης – Θεσσαλονίκης που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.
  3. Επιχειρήσεις στους κλάδους τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Μεταφοράς – καταστήματα ΟΠΑΠ – Γυμναστήρια – Παιδότοποι και υπόλοιποι κλάδοι για τους οποίους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα εντάσσονται στην ως άνω ενίσχυση.
  4. Εξαιρείται η ΕΣΤΙΑΣΗ διότι ήδη έχει προβλεφθεί αυξημένη ενίσχυση με το κεφάλαιο κίνησης.
  5. Το Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 130 εκατομμύρια.
  6. Η ως άνω ενίσχυση αναμένεται να γίνει τον Μάιο μήνα

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

  1. 1.000,00 ευρώ για επιχειρήσεις από 0 – 5 εργαζόμενους
  2. 2.000,00 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6-20 εργαζόμενους
  3. 4.000,00 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 50 εργαζόμενους

Για επιχειρήσεις που έκλεισαν για λιγότερο των 15 ημερών, τα ποσά προσδιορίζονται στο ήμισυ ανά περίπτωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η ως άνω ενίσχυση είναι:

       α. Μη επιστρεπτέα

       β. Αφορολόγητη – ακατάσχετη

      γ. Δεν δεσμεύεται – δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη είτε του Δημοσίου, είτε του Δήμου, είτε της Περιφέρειας, είτε Ασφαλιστικά Ταμεία ή Τράπεζες.