Εγκύκλιος 1 – 1987/2021 – e-ΕΦΚΑ: 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών των εργαζομένων, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 15.01.2021