Σύμφωνα με το FEK-95B10, αυτοί είναι οι όροι και οι προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρακόμελο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης
A) «λικέρ (ηδύποτο)» ή B) «αλκοολούχο ποτό».

1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω συμπληρωματικής ένδειξης στην επωνυμία πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκοολούχο ποτό» πρέπει:

α) Η αλκοόλη να προέρχεται αποκλειστικά από τσίπουρο−τσικουδιά.

β) Η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι, έτσι ώστε η ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω
σε σάκχαρα να είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το λικέρ
και 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το αλκοολούχο ποτό.

γ) Το εν λόγω ποτό «λικέρ−ρακόμελο » ή «αλκοολούχο ποτό–ρακόμελο» πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Εμφάνιση: Διαυγές με χρώμα ανοικτό έως σκούρο καφέ. Για το χρωματισμό αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσον προσαρμογής του χρώματος.

Άρωμα: Άρωμα μελιού το οποίο μπορεί να εμπλουτίζεται με αρτύματα κανέλλας, γαρύφαλου, γλυκάνισου κ.λ.π. ή φυσικά εκχυλίσματα αυτών. Για την εκχύλιση των αρτυμάτων, ανάλογα με την μέθοδο παρασκευής του ποτού, δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο νερό ή τσίπουρο/τσικουδιά.

Αλκοολικό Τίτλο: Ο ελάχιστος κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος είναι 20,0% vol.

2. Επιπλέον για να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω συμπληρωματικής ένδειξης πρέπει, η παρασκευή και η εμφιάλωση των προϊόντων να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.

3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση Α) «λικέρ» ή Β) «αλκοολούχου ποτού» με την συμπληρωματική
ένδειξη «ρακόμελο» στον χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αυτών, εάν δεν
τηρούνται οι όροι της παρούσας.

*Η ένδειξη «ρακόμελο» θα αναγράφεται στην ετικέτα πλησίον της επωνυμίας πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)»
ή Β) «αλκοολούχο ποτό» με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ιδίας γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος.

 

ΠΗΓΗ: