ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατoρίων – Καφετεριών – Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, ζήτησε να ενημερωθεί για το τι πραγματικά συμβαίνει και τι πρέπει να γνωρίζει ο συνάδελφος καταστηματάρχης μετά την ανάκληση της Αδείας της Α.Ε.Π.Ι.

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Ο.Π.Ι.

1. Ανεκλήθη η άδεια της Α.Ε.Π.Ι. βάσει του Νόμο 2121/1993 περί πνευματικών Δικαιωμάτων και για δύο χρόνια τη λειτουργία και την διαχείριση, την αναλαμβάνει ο κρατικός φορέας Ο.Π.Ι. ( Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας).

2. Για να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με τους αντιπροσώπους της Α.Ε.Π.Ι. ή με τα γραφεία της , ενημερώνουμε ότι δεν απαντά κανείς.

3. Όσοι πλήρωσαν, δεν υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης Τιμολογίου. Βασικό στέλεχος της Α.Ε.Π.Ι. μας γνωστοποίησε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκριθούν στην έκδοση Τιμολογίου.

4. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε κανονικά Πνευματικά Δικαιώματα.

5. Ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής από τους χρήστες δεν είναι γνωστά, διότι απαιτείται Υπουργική Απόφαση.

6. Η διαδικασία λειτουργίας – το νέο τιμολόγιο – έλεγχοι – ελεγκτικά όργανα είναι άγνωστα , διότι όπως προείπαμε απαιτείται Υπουργική Απόφαση.

7. Για τα Συγγενικά Δικαιώματα δεν αλλάζει τίποτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.:

Ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο ότι εντός των ημερών, θα γίνει ενημέρωση με live video (το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο Facebook του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.) από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Εστιατόριων – Καφετεριών – Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας ,η οποία στηρίζεται στην νομοθεσία 2121/1993 και στον νέο Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων 4481/2017 , ως επίσης και στις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Θυμίζουμε ότι ο κ. Τσαπατσάρης ασχολείται με τα Πνευματικά Δικαιώματα 18 χρόνια πραγματοποιώντας ημερίδες ενημέρωσης σε 102 πόλεις.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Εάν θα συνεχίσουν οι χρήστες μέλη καταστήματα να πληρώνουν Πνευματικά Δικαιώματα.

Δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις των χρηστών στην περίπτωση που χρησιμοποιούν μουσική στα καταστήματά τους και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

2. Τι σχεδιάζετε να πράξετε για τα δικαστήρια, που ήδη έχουν προσδιοριστεί μεταξύ συναδέλφων και Α.Ε.Π.Ι., μετά την ανάκληση της Αδείας και ουσιαστικά τη μη ύπαρξη της;

Η ΑΕΠΙ εκτός από οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι και ΑΕ. Το γεγονός ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν σημαίνει ότι παύει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, η ΑΕΠΙ δεν δύναται πλέον να χρεώνει και να εισπράττει δικαιώματα αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ως απλή ανώνυμη εταιρεία που έχει δικαίωμα παράστασης στα δικαστήρια.

3. Ποια η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής από τους χρήστες, προς τον Ο.Π.Ι.;

Δεν έχει ακόμη λειτουργήσει η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης διαχείρισης Δικαιωμάτων δεδομένου ότι απαιτείται η έκδοση ΥΑ, που θα ορίζει τόσο τον Προσωρινό Διαχειριστή όσο και τις λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας της. Μόλις εκδοθούν οι σχετικές πράξεις και τεθεί σε λειτουργία η Ειδική Υπηρεσία θα υπάρχει ενημέρωση από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ και θα μπορέσετε να απευθυνθείτε σε αυτήν για τα ερωτήματά σας.

4. Συνάδελφοι οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει Α.Ε.Π.Ι. χάνουν τα χρήματα τους;

Οι χρήστες που έχουν καταβάλει τη σχετική αμοιβή στην ΑΕΠΙ απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.