Πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης

από σήμερα 28-06-2021.

Τα καταστήματα εστίασης, ωστόσο συνεχίζουν να οφείλουν να τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο.