Όλη η βιομηχανία, o καθένας που με κάθε τρόπο εμπλέκεται στην παραγωγή / διάθεση τροφίμων, θα πρέπει να διαχειρίζεται τα επίπεδα ακρυλαμιδίου, υποχρεωτικά βάσει νόμου από τον Απρίλιο 2018.

Ο νέος νόμος θα εφαρμόζεται από τον κάθε εμπλεκόμενο στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά των παρακάτω τροφίμων:  Τηγανιτές πατάτες, κομμένες ή φέτες ή τσιπς, κ.λ.π.

Συνιστάται:

  • Το τηγάνισμα στους 160 έως 175o C
  • Το τηγάνισμα έως το χρυσό χρώμα
  • Μην παραρατηγανίζεται (υπέρ-)
  • Εάν τηγανίζεται μικρότερες ποσότητες από ότι αναγράφεται στις συσκευασίες, μειώστε τον χρόνο τηγανίσματος και αποφύγετε το παρατηγάνισμα και το σκούρο χρωματισμό του προϊόντος

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον νόμο ΕΔΩ:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2158&from=EN

Οι νέες φριτέζες Electrolux 23 λίτρων HP με το σύστημα ACF (=Automatic Cooking Function) είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αυτό το νόμο υγιεινής και προστασίας.  Χάρη σ ’αυτό το σύστημα αποκλείεται το παρατηγάνισμα (υπέρ-) και παραδίδονται τα τηγανιτά, με ομοιόμορφο παντού χρυσό χρώμα, κάθε φορά.