Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση στο Taxisnet του επαγγελματικού λογαριασμού από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.

Η σχετική υποχρέωση αφορά τις κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υποχρεωτικά POS στις συναλλαγές τους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παράταση της προθεσμίας, καθώς η προηγούμενη παρήλθε στις 28 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνουμε ότι προβλέπονται βαριά πρόστιμα για όσους δεν τηρήσουν τη νομοθεσία.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε pos,  προκειμένου να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους πραγματοποιείται από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.