Χιλιάδες σαρωτικοί έλεγχοι σ’ ολόκληρη την Επικράτεια για την τοποθέτηση ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Η Υπουργική Απόφαση 47829/17-6-2017 στο άρθρο 7 παρ. 2 αναφέρει:

«Υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν κατάλληλους ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ούτως ώστε τα λίπη να παγιδεύονται – αποθηκεύονται σε αυτούς.

ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. Υποχρεωτική η τοποθέτησή του σε όλες τις επαγγελματικές κουζίνες, ΔΗΛΑΔΗ σε όλες τις επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.
2. Σε όλα τα Νοσοκομεία.
3. Σε όλα τα Ξενοδοχεία.
4. Σε όλα τα παρασκευαστήρια τροφίμων και γλυκών, φούρνους, ζαχαροπλαστεία.

Τι είναι ο ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Είναι μια συσκευή, η οποία συγκρατεί τα λίπη και τα έλαια από τα υγρά που οδηγούνται στην Αποχέτευση. Με τον ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ αποφεύγεται η έμφραξη του δικτύου, δυσοσμία, συγκέντρωση μικροβίων, έξοδα σε υπερχειλίσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

 Ειδικός μηχανικός – Υδραυλικός τοποθετεί ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ, ανάλογα πάντα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ να επιδεικνύει ο επιχειρηματίας στην τοποθέτησή του. Εκείνος που τον τοποθετεί υδραυλικός πρέπει να αναφέρει την σχετική Νομοθεσία και το είδος μέγεθος και τις διαστάσεις του μηχανήματος.
 Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δείχνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη και τοποθέτηση του λιποσυλλέκτη.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Θυμίζουμε σε όλους τους συνάδελφους ότι στην επιχείρησή τους υποχρεούνται να διαθέτουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την εταιρία η οποία συλλέγει τα μαγειρικά λίπη και έλαια.
Στην περίπτωση που συλληφθεί συνάδελφος χωρίς την βεβαίωση συλλογής και χωρίς λιποσυλλέκτη το διοικητικό και ποινικό πρόστιμο είναι βαρύτατο. Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε σας γνωστοποιεί ότι θα σας προτείνει δύο εταιρίες με τις οποίες έχει συμβληθεί για χαμηλότερες τιμές. Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6995625262.