Η διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 108674/15-10-2020 αναφέρει ότι για τον εξωτερικό χώρο οι νέες αποστάσεις είναι:

  1. Από 0,70μ έγινε 0,90μ.
  2. Με τοποθέτηση ενός καθίσματος από 1,10μ έγινε 1,20μ.
  3. Με την τοποθέτηση 2 καθισμάτων ανάμεσα στα τραπέζια 1,80μ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών ορίζεται στο 1,80μ. Η απόσταση αυτή θα τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις τοποθέτησής τους.
  4. Επιτρέπεται η λειτουργία του μπαρ με τον εξής τρόπο: Τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί. Η επόμενη δυάδα σκαμπό θα είναι 1,50 μέτρο

Επίσης τονίζουμε ότι δεν επιτρέπεται σ’ όλους τους χώρους ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ο χορός.

Η λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων βάσει των επιπέδων έχει ως εξής:

Κέντρα διασκέδασης
συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ 

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών. Όσες από τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, δύνανται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα με τις προϋποθέσεις των διπλανών στηλών.

Επιτρέπεται η χρήση της μπάρας από τους πελάτες με την τοποθέτηση δύο  (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

 

·    Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο πεντακόσιους (500) καθήμενους

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως (300) ατόμων: 65% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο διακόσιους (200) καθήμενους

·    Ελάχιστη απόσταση 1,8 μέτρου ανάμεσα στα τραπέζια

·    Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

·    Κλειστά  01.00 – 05.00

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

 

·    Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο τριακόσιους (300) καθήμενους

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως (300) ατόμων: 50% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο εκατόν πενήντα (150) καθήμενους

·    Ελάχιστη απόσταση 1,8 μέτρου ανάμεσα στα τραπέζια

·    Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

·    Κλειστά  00.30 – 05.00

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

 

·    Χωρίς ζωντανή μουσική

·    Τέσσερα (4) άτομα ανά τραπέζι

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο εκατόν πενήντα (150) καθήμενους

·    Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως (300) ατόμων: 30% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο ενενήντα (90) καθήμενους

·    Ελάχιστη απόσταση 1,8 μέτρου ανάμεσα στα τραπέζια

·    Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

·    Κλειστά  00.00 – 05.00

ΕΠΙΠΕΔΟ 4

 

Αναστολή λειτουργίας