Προς όλα τα μέλη – κάθε επιχειρηματία και ειδικά προς τα λογιστικά γραφεία! 

 

«Μελέτη επικινδυνότητας και τήρηση βιβλίου τεχνικού ασφαλείας

Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε δεκάδες κλήσεις, από πολλές επιχειρήσεις παντός είδους, για να ενημερωθούν για την μελέτη επικινδυνότητας, ως επίσης και για την τήρηση βιβλίου τεχνικού ασφαλείας.

Τούτο έχει προκύψει από τους εκτεταμένους ελέγχους από τους επιθεωρητές εργασίας, σ’ όλη την ελληνική επικράτεια.

Επανερχόμαστε στο ενημερωτικό δελτίο με  Αρ. πρωτ: 120-06/10/2017 στο οποίο ενημερωτικά είχαμε απαντήσει και είχαμε τονίσει την σπουδαιότητα της μελέτης επικινδυνότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επιχείρηση κρεοπωλείο που απασχολεί προσωπικό, συνήθως υπάγεται στην κατηγορία Γ΄. ΟΙ επιθεωρητές εργασίας μετά από εκτεταμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις αυτές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούν διάφορα μηχανήματα επεξεργασίας κρέατος, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην κατηγορία αυξημένης επικινδυνότητας  (Β΄ κατηγορία και όχι Γ΄).

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου, η επιχείρηση είναι έκθετη σε πολλά προβλήματα ( διοικητικές και νομικές επιπτώσεις).

Απαιτείται λοιπόν ΑΜΕΣΑ  η αλλαγή πιστοποιητικού από Γ΄ σε Β΄ κατηγορία.

Το κόστος της μελέτης επικινδυνότητας είναι ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της και τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων.

Επίσης, η έκδοση της υποχρεωτικά με τον Νόμο 3850/2010, εκδίδεται από μηχανολόγο εγγεγραμμένο στα μητρώα του Υπουργείου Εργασίας.


 

«N. 1568/1985 και N. 3850/2010 για την υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας»

              α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

              β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρικό πίνακα

              γ. Φαρμακείο

              δ. Μελέτη επικινδυνότητας

              ε. Τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας 

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουν αρχίσει εντατικοί έλεγχοι από τις τοπικές  επιθεωρήσεις εργασίας . Στις εκθέσεις ελέγχου ζητάνε :

 1. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
 2. Αυτοματισμό Ασφαλείας στους Ηλεκτρικούς πίνακες
 3. Μελέτη επικινδυνότητας
 4. Φαρμακεία
 5. Τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας 

Σημαντικές επισημάνσεις 

 1. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας επιχειρήσεις που στερούνται του ανωτέρω πιστοποιητικού και μάλιστα όταν δεν έχουν εξωτερικό συνεργάτη είναι έκθετες σε βαριά  πρόστιμα και το χειρότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση . Σε περίπτωση όμως ατυχήματος η κατάσταση περιπλέκεται τόσο άσχημα που επίκειται και κλείσιμο της επιχείρησης.
 2. Μελέτη Επικινδυνότητας .

Επείγον και υποχρεωτικό  από την κείμενη Νομοθεσία 3850/2010. Το πρόστιμο είναι από 500 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης , το μέγεθος και το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολεί

α) περιγραμματικά  αναφέρουμε ότι η μελέτη επικινδυνότητας  συντάσσεται μόνο από  Μηχανολόγους Τεχνικούς Ασφαλείας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας .

β) τοποθετείται σε εμφανές σημείο και τονίζονται τα σημεία εκείνα που είναι επικίνδυνα και χρήζουν ιδιαίτερης  προσοχής προς αποφυγή ατυχήματος .

Στο Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων –Καφετεριών –Τουριστικών Επιχειρήσεων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας  μπορείτε να επικοινωνήσετε για την άμεση έκδοση των ανωτέρω ( Τεχνικό Ασφαλείας – Μελέτη Επικινδυνότητας ) από Μηχανολόγους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου εργασίας .

Σας κοινοποιούμε :

 1. Τις διοικητικές κυρώσεις
 2. Τις ποινικές κυρώσεις
 3. Γενική λεπτομερή ενημέρωση
 4. Φαρμακείο

Για οποιαδήποτε πληροφορία:

Τηλ επικοινωνίας : 2462502358- 6906082152