Το 2023 ο ελληνικός τουρισμός έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από τον υψηλό πληθωρισμό, τα χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα, την παγκόσμια οικονομική ύφεση και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, οι φυσικές καταστροφές είχαν σημαντική επίπτωση σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι πυρκαγιές στη Ρόδο.

Με τα ρεκόρ έσοδα του 2023, η εξάρτηση της Ελλάδας από τον τομέα του τουρισμού έχει αυξηθεί. Σημαντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή θα έχουν σημαντική επίπτωση στην ελληνική βιομηχανία τουρισμού.

Το Δεκέμβριο του 2023 η Ελληνική Κυβέρνηση ενέκρινε νέο νόμο για την αντικατάσταση του φόρου διαμονής με το τέλος ανθεκτικότητας στην κρίση του κλίματος. Την περασμένη σεζόν η Ελλάδα βίωσε πολλαπλές φυσικές καταστροφές. Τα έσοδα που προέρχονται από το νέο τέλος, θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός εκτάκτου ταμείου που αφιερώνεται στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.