Είναι ευχάριστο να προσπαθούμε όλοι για μια ασφαλέστερη υγιεινή διαβίωση και στην Ελλάδα. Από της 31/03/2017 έχω επισημάνει το πρόβλημα των Ξενοδοχείων  με το Κριτήριο 4.27 (Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση). Οι υπεύθυνοι εφαρμοστές, θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Επισημάνσεις έχουν γίνει και για την διατύπωση στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27  -Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση-, οπού απαιτείται: Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων και Βεβαιωμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων, ισάξιο των επαγγελματιών, με τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Οι υπεύθυνοι στις επιχειρήσεις Φιλοξενίας (ξενοδοχειακών μονάδων, ιαματικού τουρισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), αν γίνει ένας Υγειονομικός έλεγχος από τις Περιφέρειες-Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον  “Ατμισμό των Στρωμάτων”,  με τους Βιολογικούς Καθαρισμούς , με τις  “πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων” κλπ , αλλά και με τα χαρτάκια με τις “πιστοποιήσεις”.

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Έως ότου το Υπουργείο  τουρισμού, μαζί με τους εμπλεκομένους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές, οι υπεύθυνοι στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την από 23 Ιουνίου 2017/ Αρ. Φύλλου 2161 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Εδώ οι αρμόδιοι φορείς αλλά και υπεύθυνοι της Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουν υποστηρικτική μέριμνα σε υγιείς βάσεις, διότι σε έναν Υγειονομικό έλεγχο, δικαίως η αρνητική αντίδραση των ξενοδόχων θα είναι μεγαλύτερη.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
www.greenandcleanhotels.gr