Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της 12 ης Σεπτεμβρίου 2022, όλοι οι εργαζόμενοι έως το τέλος του έτους, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση
εμβολιασμού, σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος υποχρεούται σε ένα rapid test την εβδομάδα. Η
δαπάνη του rapid test βαρύνει τον εργαζόμενο.

Σημαντική Υπενθύμιση: Υποχρεούται ο εργοδότης να ελέγχει τον εργαζόμενο για το rapid test. Σε περίπτωση μη ύπαρξης rapid test ο καταστηματάρχης απαλλάσσεται από την μισθοδοτική δαπάνη.

Με την Υπουργική Απόφαση 53937/23-09-2022, τευχ Β΄-αρ φυλ 4977για τον Covid-19, θα ισχύουν τα
παρακάτω μέτρα έως 3 Οκτωβρίου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο
2. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
3. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
2. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή με πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για την Εστίαση εννοείται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις (2) πλευρές.