Λόγω του κατεπείγοντος για τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν προκύψει από τους ελέγχους (Ικα – Επιθεώρηση Εργασίας – Πρόστιμα – Δικαστήρια) θεωρούμε επιβεβλημένο να δημοσιεύσουμε την υποχρέωση που επιβάλει στις επιχειρήσεις ο νόμος 3850/2010 για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Θεωρούμε ότι ο κάθε επιχειρηματίας άμεσα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον ανωτέρω νόμο και να επικοινωνήσει με το λογιστή της επιχείρησής του.

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με τους N. 1568/1985 και N. 3850/2010 για την υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας υποχρεούνται πάσης φύσεως επιχειρήσεις σε:

              α. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

                   β. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρικό πίνακα

              γ. Φαρμακείο

              δ. Μελέτη επικινδυνότητας

              ε. Τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

Γνωστοποιούμε ότι γίνονται εντατικοί έλεγχοι από τους επιθεωρητές  εργασίας σε όλη την Ελλάδα

    Σημαντικές επισημάνσεις

 1. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας επιχειρήσεις που στερούνται του ανωτέρω πιστοποιητικού και μάλιστα όταν δεν έχουν εξωτερικό συνεργάτη είναι έκθετες σε βαριά πρόστιμα και το χειρότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση . Σε περίπτωση όμως ατυχήματος η κατάσταση περιπλέκεται τόσο άσχημα που επίκειται και κλείσιμο της επιχείρησης
 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επείγον και υποχρεωτικό  από την κείμενη Νομοθεσία 3850/2010. Το πρόστιμο είναι από 500 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος και το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολεί.

α) περιγραμματικά  αναφέρουμε ότι η μελέτη επικινδυνότητας  συντάσσεται μόνο από  Μηχανολόγους Τεχνικούς Ασφαλείας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας , τοποθετείται σε εμφανές σημείο και τονίζονται τα σημεία εκείνα που είναι επικίνδυνα και χρήζουν ιδιαίτερης  προσοχής προς αποφυγή ατυχήματος .

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Επωνυμία της επιχείρησης
 2. Ακριβής δραστηριότητα της επιχείρησης
 3. Οδός,αριθμός,ΤΚ,τηλέφωνο
 4. Όνομα υπευθύνου
 5. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης
 6. Αριθμός υπαλλήλων
 7. Μηχανολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου ανελκυστήρα και κλιματισμού)
 8. Άλλος εξοπλισμός όπως μαχαίρια ή κάποιο αιχμηρό εργαλείο
 9. ΄Υπαρξη σταθερής σκάλας ή παταριού εντός της εγκατάστασης

 Το Αριστοτέλειο Κ.Ε.Κ.,  σε πανελλαδική κλίμακα ,έχει πιστοποιήσει άνω των 6.500 επιχειρήσεων σε κατηγορία Β΄ και Γ΄ και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με εγκυρότητα- εμπειρία – άριστη εξυπηρέτηση.

Επιδιώκει επίσης συνεργασία με οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο με οικονομικά οφέλη επ’ αλλήλων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Επίσης, στο Αριστοτέλειο ΚΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε για την άμεση έκδοση των ανωτέρω ( Τεχνικό Ασφαλείας – Μελέτη Επικινδυνότητας ) από Μηχανολόγους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου εργασίας .