Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης παρέμβασης αλλαγής της ταμειακής μας μηχανής και τη δημιουργία ειδικής ένδειξης 13%. Με το νόμο 4611/17-05-2019 και με το άρθρο 121 αντικαθίσταται σε διάφορα προϊόντα ο Φ.Π.Α από το 24% στο 13%.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Σε όλα τα καταστήματα που εφαρμόζεται η μείωση του Φ.Π.Α στο 13%,
ΔΗΛΑΔΗ: καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, οινομαγειρεία και συναφείς επιχειρήσεις υπάγονται στο νέο Φ.Π.Α .

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει η εξαίρεση, δηλαδή παραμένει το 24% Φ.Π.Α στα αλκοολούχα ποτά, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους χυμούς και στα αναψυκτικά.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
Όλες οι επιχειρήσεις με άδεια κέντρου διασκέδασης παραμένουν στο 24%. Με τον ίδιο νόμο ψηφίστηκε και η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη προς το Δήμο η ρύθμιση θα παραμείνει στις 100 δόσεις. Εντός των ημερών θα επακολουθήσει λεπτομερή απλή ενημέρωση για το ανωτέρω θέμα.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους σε χρέωση αγαθών στο Φ.Π.Α από 24% στο 13% και το αντίστροφο, ο λογιστής της επιχείρησης κατά την ώρα της καταχώρησης έχει τη δυνατότητα διόρθωσης του λάθους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαπατσάρης Γρηγόρης