ΣΤΕΚ και ο ΠΑΣΥΞΕ παρατηρούν μεγάλη καθυστέρηση από τη Νομική Υπηρεσία, όσον αφορά το νομοτεχνικό έλεγχο των κριτηρίων κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων, όπως αυτά προνοούνται στον περί ρύθμισης της ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων Νόμο και βρίσκονται ενώπιον της από το Μάιο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια έπειτα από το νομοτεχνικό έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας, θα παραπεμφθούν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο ώστε τα ξενοδοχεία να δύναται να αιτηθούν για κατάταξη και έκδοση άδειας λειτουργίας τους.

Ως εκ τούτου στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς η εν λόγω καθυστέρηση έχει οδηγήσει την ξενοδοχειακή βιομηχανία στη μη έγκαιρη έκδοση των σχετικών αδειών, με αποτέλεσμα τα ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες με όλα τα συνεπακόλουθα.

Τέλος καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα να επιληφθεί προσωπικά αυτού του θέματος το συντομότερο δυνατό