Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΠΟΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 40% ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Υπουργός Οικονομικών Κος Σταϊκούρας, δήλωσε για την μείωση των μισθωμάτων τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά την δραστηριότητά τους, λόγω διάδοσης του κορονοϊού, θα καταβάλλουν ενοίκιο για το ακίνητο που στεγάζεται η επιχείρηση, το 60%.

ΠΟΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΦΟΡΑ

Οι μήνες στους οποίους αναφέρεται ο Υπουργός είναι Μάρτιος και Απρίλιος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το ανωτέρω μέτρο δεν έχει γενικευμένη μείωση των μισθωμάτων. Ισχύει υποχρεωτικά σε εκείνες τις επιχειρήσεις που διεκόπει η λειτουργία τους, με κυβερνητικές αποφάσεις. Αναφέρουμε ότι όλα τα ανωτέρω στηρίζονται στον ΚΑΔ της επιχείρησης. Γνωστοποιούμε επίσης ότι η μείωση των μισθωμάτων δεν αφορά ουδεμία άλλη περίπτωση.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το μέτρο επεκτείνεται και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που έκλεισαν με την κυβερνητική απόφαση. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στις επιχειρήσεις αυτές, θα πληρώσουν το 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο. Τονίζουμε ότι η μείωση των μισθωμάτων, δεν αφορά δευτερέυουσες κατοικίες παρα μόνο την κύρια κατοικία του εργαζομένου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, τις κατηγορίες που αναφέρουμε Επιχειρήσεων και Εργαζομένων, θα δοθεί επίδομα 800 ευρώ, το οποίο θα είναι ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟ.