Στις 31/5/2019, λήγει η προθεσμία για να δηλώσετε το διακριτικό τίτλο του καταλύματος σας στο ΓΕΜΗ,
μέσω των Επιμελητηρίων ή των ΥΜΣ. (άρθρο 75 του Ν.4582/18)
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”,

ήδη υπέβαλλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας στο Υπουργείο Τουρισμού.

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”

Αντώνης Καρατάσος