Η Επιδότηση Πάγιων Δαπανών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2236 Β΄ /29-05-2021. Η απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 και ορίζει ως καταλυτική ημερομηνία λήξης την 17η Ιουνίου.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα Υποβολής:

 • Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ως επίσης και οι ατομικές και εκείνες μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις ΟΤΑ – θεραπευτών κέντρων – Ιαματικών Πηγών.

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

 1. Να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα να λειτουργεί νομίμως.
 2. Απασχολούν έναν εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή 2 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης με εξαρτημένη εργασία, κατά την 1η Αυγούστου 2020, κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου του 2021 βάσει στοιχείων του Εργάνη.
 3. Είχαν ενεργό ΚΑΔ στις 31/12/2020.
 4. Μείωση του τζίρου 30% το 2020 εν σχέσει με το 2019.
 5. Υποχρέωση διατήρησης προσωπικού έως 31-12-2021.
 6. Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 7. Όλες τις περιοδικές δηλώσεις από Ιανουάριο του 2019 έως 31-03-2021.
 8. Μήνες παγίων δαπανών είναι ο Απρίλιος του 2020 έως 31-12-2020.
 9. Τα ακαθάριστα έσοδα του 2019 από τον ΚΑΔ της επιχείρησης κύριο ή δευτερεύον, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα στις 31-12-2020.
 10. Να έχουν υποβάλλει φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α.
 11. Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από τον Ιανουάριο του 2019.
 12. Δεν έχει ανασταλεί το Α.Φ.Μ.
 13. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019 και δεν είχαν ενίσχυση ασυμβίβαστου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν Αίτηση υπαγωγής άσχετα αν ήταν προβληματικές.
 2. Δεν είναι σε σχέδιο αναδιάρθρωσης και δεν είναι στο στάδιο πτώχευσης.
 3. Να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογικού εισοδήματος του 2020 πριν την λήξη της 17ης Ιουνίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Η μέθοδος – η επιλογή παγίων δαπανών – η διαδικασία και μορφή ενίσχυσης –ποσά και κάθε άλλο ζήτημα, να καθοριστούν με νέα Απόφαση με την παρέλευση της 17ης Ιουνίου.
 • Κύριο στοιχείο σε όλο το πρόγραμμα Παγίων Δαπανών είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης.
 • Οι πάγιες δαπάνες είναι ουσιαστικά έργο λογιστικό και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προς αποφυγή λαθών.
 1. Οι πάγιες εντολές αναφέρονται στο Ε3 και είναι:

Ασφαλιστικές εισφορές φόρους – Ύδρευση – τηλεπικοινωνίες – ΔΕΗ – ενοίκια και οτιδήποτε άλλο λειτουργικό κλάδο.

 1. Από το ποσό της ενίσχυσης, η όποια ενίσχυση έχει δοθεί θα αφαιρεθεί.