Επιτρέπεται στο delivery ή ή take away η πώληση αλκοολούχων ποτών με την Αρ.Δ1α/γ.π.οικ 71342-ΦΕΚ 4489 Τεύχος Β΄6/11/2020.

Σε κάθε περίπτωση όμως:

  1. Ο διανομέας υποχρεούται να φέρει ταυτότητα και την βεβαίωση από τον εργοδότη του σφραγισμένη κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
  2. Να τηρούνται τα ασφαλή μέτρα της εργασίας του από την επιχείρηση (όπως τα ανάλογα δικαιολογητικά για το μεταφορικό μέσο – Άδεια –Δίπλωμα οδήγησης – Κράνος – η άριστη λειτουργία του μεταφορικού μέσου – Απολύμανση και πλήρη καθαριότητα στο κιβώτιο μεταφοράς – Παραστατικά στοιχεία κ.λ.π.)
  3. Υποχρεωτική η χρήση της ΜΑΣΚΑΣ σ’ όλα τα πεδία της εργασίας του delivery – takeaway. Δεν υφίσταται ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης για το delivery και take away.