Με τον Νόμο υπ’ αριθμόν 4790 (περί κατεπείγουσες ρυθμίσεις) στο άρθρο 47, αναφέρεται για το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή από Ιανουάριο έως 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή στο ως άνω διάστημα, το επίδομα εορτών Πάσχα, ως επίσης και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβληθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ποσόν του επιδόματος για το Πάσχα θα βασίζεται στο ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 Ευρώ και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζομένους.