Αναφορικά με τις νέες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται στην εγκατάσταση POS και προστέθηκαν στις 11/12/2017 με την ΚΥΑ 133479/2017 (ΦΕΚ Β’ 4309/11-12-2017), το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει για τα σημαντικότερα σημεία της διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ που δημοσιεύθηκε σήμερα με αρ. πρ. 6030/18.01.2018:

  • Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA ή MASTER CARD ή MAESTRO ή UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS ή DISCOVER ή AMERICAN EXPRESS).
  • Η προθεσμία συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι προστίθενται με την ΚΥΑ 133479/2017 (ΦΕΚ Β’ 4309/11-12-2017) και έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτής, ήτοι στις 11 Μαρτίου 2018.
  • Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018.
  • Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Δείτε εδώ όλους τους ΚΑΔ που είναι υπόχρεοι σε απόκτηση POS

[Ξενοδοχεία: 55.10 & 55.20]