Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζει την Airbnb ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και όχι μεσιτικών υπηρεσιών μισθώσεων ακινήτων, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Κατά της πλατφόρμας είχαν προσφύγει μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας, κατηγορώντας την Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα τουριστικών μισθώσεων δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί προς τους κανόνες του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Με την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Airbnb Ireland (C-390/18), το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου έκρινε, αφενός, ότι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης η οποία έχει ως αντικείμενο την έναντι αμοιβής διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ, αφενός, δυνητικών μισθωτών και, αφετέρου, επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών εκμισθωτών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας, καθώς και την ταυτόχρονη παροχή ορισμένων άλλων υπηρεσιών παρεπόμενων της εν λόγω υπηρεσίας διαμεσολάβησης, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η European Holiday Home Association (EHHA), σε δήλωσή της, καλωσόρισε τη δικαστική απόφαση, που αποτελεί νίκη της Airbnb στην Ευρώπη. «Αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερης ρυθμιστικής σαφήνειας και συνέπειας σε ολόκληρη την ΕΕ», επισημαίνει.

Η EHHA είναι μια ευρωπαϊκή ένωση βραχυχρόνιας μίσθωσης που ιδρύθηκε το 2013. Μέλη της είναι οι μεγαλύτερες online πλατφόρμες του κλάδου (Airbnb, Homeaway, Awaze, Oyo, κ.ά.) καθώς και εθνικές ενώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες διαχειριστές ακινήτων αλλά και ιδιοκτήτες κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη.